• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OŽIVITEV TRŽNIC

  2. OŽIVITEV TRŽNIC

  Nosilec projekta: Občina Medvode

  Partnerji v projektu: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda

  Skupna vrednost projekta: 110.432,09 €      Višina sofinanciranja: 67.888,43 €

  Povzetek projekta: V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin se bodo tržnice okrepile z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah. Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.

  Cilji projekta:

  • Nakup stojnic bo omogočil prodajo večjemu številu lokalnih pridelovalcev/ponudnikov domačih pridelkov/izdelkov,

  • Krepitev zavesti prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov,

  • Izboljšanje znanja o pomenu lokalno pridelane hrane,

  • Posledično projekt povečuje število zaposlenih v dejavnosti pridelovanja hrane,

  • Zagotavljanje bolj kakovostnega življenja ponudnikov in kupcev,

  • Povečanje števila obiskovalcev na prostoru tržnic, gradnja identitete kraja,

  • Organizacija raznovrstnih dogodkov in prireditev na tem prostoru

  • Spodbujanje sodelovanja med deležniki na prostoru tržnic.

  Aktivnosti:

  • Nakup stojnic in njihova umestitev na izbrane lokacije po posameznih občinah

  Rezultati:

  • Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev

  • Oživljanje vaških jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/