• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

  žSpoštovane občanke in občani,

  V decembrski Aplenci ste bili s strani koncesionarja za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov obveščeni o spremenjeni pogostosti odvoza ločeno zbranih mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom).

  V dogovoru s koncesionarjem smo se dogovorili, da do nadaljnega ostaja pogostost praznjenja posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom) nespremenjena.

  O spremembi boste obveščeni.

  Občina Komenda