• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

  Objavljamo

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljišču parcelnih številk 447/10, 447/11, 447/12 in 447/14 vse k.o. 1901 – Mlaka in 586/16 in 586/17 obe k.o. 1904-Kaplja vas.