• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

  Objavljamo

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljiščih parcelnih številk 897/13, 897/14, 897/15, 898/2 in 898/3 vse k.o. 1902 – Klanec.

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljišču parcelne številke 1391/27 k. o. 1905 – Moste