• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OCENJEVANJE ŠKODE PO ŽLEDOLOMU

  OCENJEVANJE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014

   Na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-4/2014-19-DGZR z dne 12.2.2014 o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem 2014 in 10. februarjem 2014 Občina Komenda  zbira prijave za nastalo škodo zaradi žledoloma na:

  • Poškodovanih kmetijskih zemljiščih (OBRAZEC 1),
  • Poškodovanih stavbah- stanovanjskih, gospodarskih, …  (OBRAZEC 4),
  • Poškodovani prometno in elektro infrastrukturi (OBRAZEC 5),

   

  Informacije v zvezi z ocenjevanjem škode

  Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanci pošljejo na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda ali jih osebno oddajo v tajništvu občine v času uradnih ur.

  Obrazce lahko oškodovanci prevzamete tudi osebno na sedežu občine oziroma so na voljo tudi na naši spletni strani.
  Škoda zaradi posledic naravnih nesreč se prične ocenjevati na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pod pogoji, določenimi z zakonom.

  SKLEP O OCENJEVANJU ŠKODE

   

  ZADNJI ROK ZA PRIJAVO ŠKODE JE PETEK, 14. MAREC 2014!

  Pomembno:
  • Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove.  
  • Škodo na kulturni dediščini ocenjujejo komisije Zavoda za kulturno dediščino v sodelovanju z Zavodom za gozdove.
  • Škodo na vodotokih ocenjuje Agencija RS za okolje.
  • Škodo v gospodarstvu ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).