• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OCENJEVANJE ŠKODE PO POZEBI MED 21. IN 22. APRILOM 2017 V OBČINI KOMENDA

  V Uradnem listu RS je bil 21. 7. 2017 objavljen Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-7/2017- 65- DGZR, z dne 28. 7. 2017) ter izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe  med 21. in 22. aprilom 2017 na prizadetih območjih po prizadetih kulturah.

  Oškodovanci, ki so utrpeli škodo, bodo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli predtiskan obrazec 2PT. Obrazec morajo oškodovanci izpolniti, podpisati ter vložiti  na Občino Komenda v času uradnih ur, najkasneje do srede 23. avgusta  2017.

  Priloga: Sklep o ocenjevanju škode po pozebi