• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO O POSLOVANJU OBČINE KOMENDA

  Cenjene občanke in občane ter poslovne partnerje obveščamo, da bo Občina Komenda od petka, 23. oktobra 2020 dalje, zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni COVID-19, s strankami poslovala le po telefonu in po elektronski pošti v času uradnih ur, in sicer:

  • ob ponedeljkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00,
  • ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 in
  • ob petkih od 8.00 do 12.00.

  Poslovanje z občinsko upravo je zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 možno na sledeče načine:

  • elektronske komunikacije preko e-naslova obcina@komenda.si,
  • telefonske komunikacije na telefonski številki 01 724 74 00,
  • preko navadne pošte na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

  V nujnih in neodložljivih primerih je VSTOP V PROSTORE OBČINSKE UPRAVE mogoč le ob OBVEZNI predhodni najavi v tajništvo občine (tel. 01 724 74 00). Istočasno je v teh primerih lahko v prostorih občinske uprave le ena (1) oseba, ki ni zaposlena v občinski upravi. Vsak zunanji obiskovalec mora ob vstopu v prostore zaradi sledljivosti podati naslednje podatke: ime in priimek, kontaktni telefon. Ti podatki se hranijo en (1) mesec, potem se uničijo.

   

  V prostorih občinske uprave je zaradi preprečevanja širjenja okužb s korona virusom

  • OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK,

  • OBVEZNO RAZKUŽEVANJE ROK,

  • OBVEZNA UPORABA VARNOSTNE RAZDALJE (minimalno 2 m).

   Zagotovimo preventivne ukrepe, ki so predvideni za tovrstne dogodke. Ukrepi so objavljeni na internetni strani NIJZ https://www.nijz.si/ .

   HVALA VSEM, KI SE RAVNATE SAMOZAŠČITNO, SKRBITE ZA ZDRAVJE VAS OSEBNO, VAŠIH BLIŽNJIH IN VSEH OBČANK IN OBČANOV.

  To obvestilo velja vse dokler je na območju Republike Slovenije razglašena  epidemija nalezljive bolezni COVID- 19.

  Številka:       89-0001/2020-19

  Komenda,    21. 10. 2020

  Stanislav Poglajen

  župan

  CELOTNO OBVESTILO