• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO LASTNIKOM ZEMLJIŠČ V KOMASACIJSKIH OBMOČJIH DRNOVO IN NASOVČE – KAPLJA VAS

  Spoštovani,

  V prejšnjih mesecih ste bili lastniki zemljišč na komasacijskih območjih Drnovo in Nasovče – Kaplja vas (najprej na Upravni enoti v Kamniku, kasneje pa še na terenu) seznanjeni z lokacijami zemljišč, ki so vam bila dodeljena v postopku komasacije. Istočasno so bile odmerjene tudi nove poljske poti, zato vas obveščamo, da se bodo v jesenskem in zimskem času oziroma do pričetka spomladanski del na poljih izvajala še agromelioracijska dela, kot je to predvideno v projektih agromelioracij. Na Drnovem gre predvsem za odstranitev starih in izvedbo novih poljskih poti, v k. o. Nasovče – Kaplja vas pa še za odstranitev posameznih kamnitih osamelcev in rekultivacijo nekaterih robnih zaraščenih površin.

  V tem času bodo morda občasno moteni dostopi do novih parcel oziroma se bo do njih lahko dostopalo po obvozih (starih in kasneje tudi novih poteh), ki pa posebej ne bodo označeni. Ker v tem času večjih del na polju ni, upamo, da vas izvajalec agromelioracije (to je Geodetska družba, d. o. o., Ljubljana, s svojimi podizvajalci)  ne bo preveč oviral.

  Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti, povezanih z izvedbo agromelioracijskih del in vas prosimo za razumevanje.

  Marjan Potočnik, Občina Komenda