• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO LASTNIKOM NEPREMIČNIN

  Obveščamo Vas, da je Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) pripravila poskusni izračun modelov vrednotenja nepremičnin in prosila občine za pomoč pri predstavitvi gradiva. Gradivo bo predvidoma od 01. 10. 2019 do 30. 10. 2019 dostopno na spletnem naslovu http//www.mvn.e-prostor.gov.si, v prostorih Občine Komenda na Zajčevi cesti 23 pa bo tudi javno razgrnjeno in bo med uradnimi urami na vpogled vsem zainteresiranim.

  Na gradivo boste lahko na posebnih obrazcih, ki jih bo pripravil GURS (na voljo bodo tudi na občini), do 14. 11. 2019 podajali morebitne pripombe. GURS bo za občane, ki to želijo,  na večjih  območnih enotah pripravil podrobnejše predstavitve gradiva: lastniki nepremičnin v naši občini lahko dodatne informacije dobite 17. 10. 2019 v Kranju, Slovenski trg 1 (Mestna občina Kranj) ali 18. 10. 2019 v Ljubljani, Maistrova ulica 10 (Ministrstvo za kulturo), obakrat med 10.00 in 13.00 uro. .

  GURS bo na vsa morebitna vprašanja odgovarjal po telefonu 080 2009, lahko pa jih boste poslali tudi na poseben e-naslov vrednotenje@gov.si ali po navadni pošti na »GURS vrednotenje, p. p. 35, 1000 Ljubljana«.

  Marjan Potočnik

  Občina Komenda