• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc.št. 902/3, 1902 k.o. Klanec

  Objavljamo namero o sklenitvi pogodbe za parc.št. 902/3, 1902 k.o. Moste

  Seznam aktualnih razpisov