• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc.št. 557, k.o. 1904 – Kaplja vas

  V skladu s 3. odstavkom 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), ter na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavljamo namero o sklenitvi služnostne pogodbe za del parc.št. 557, k.o. 1904 – Kaplja vas.

  Več informacij