• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe

  Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi pogodbe za zemljišča parc.št. 455/2 in 455/10 obe k.o. 1901 – Mlaka

  V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za parc.št. 455/2 in 455/10 obe k.o. 1901 – k.o. Mlaka.

  Več informacij