• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

  Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišča parc.št. 548/5, k.o. 1904 – Kaplja vas

  V skladu s 4. alineo 1. odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavljamo namero o sklenitvi pogodbe za parc.št. 548/5 k.o. 1904 – Kaplja vas.

  Več informacij