• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo dela zemljišča parc. št. 2082, k. o. Moste. Zemljišče bo namenjeno postavitvi manjšega kontejnerja (cca 6 m2) za potrebe telekomunikacijske opreme poslovne cone Komenda.   Namera se objavi na spletnih straneh Občine Komenda.

  Več