• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Arhiv občinskih razpisov

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK V LETU 2020

  Rok za prijavo: 13.03.2020

  Poziv
  Vloga
  KONČNO POROČILO


  JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŠPORTNIH PRIZNANJ V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2019

  Rok za prijavo: 31.03.2020

  Razpis
  Obrazec
  KONČNO POROČILO


  JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI GODBE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2020

  Rok za prijavo: 25.03.2020

  Razpis
  Vloga
  Rezultati razpisa
  KONČNO POROČILO


  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2020

  Rok za prijavo: 25.03.2020

  Razpis
  Razpisna dokumentacija
  Obvestilo o razdelitvi sredstev
  KONČNO POROČILO


  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2020

  Rok za prijavo: 25.03.2020

  Razpis
  Razpisna dokumentacija
  Rezultati razpisa
  Končno poročilo


  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2020

  Rok za prijavo: 25.03.2020

  Razpis
  Prijavni obrazec
  Rezultati razpisa
  KONČNO POROČILO


  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KOMENDA V LETU 2020

  Rok za prijavo: 19.03.2020

  Razpis
  Prijavni obrazec 1_ naložbe
  Prijavni obrazec 2_zavarovalne premije
  Prijavni obrazec 3_ trženje
  Prijavni obrazec 4_ zagotavljanje tehnične podpore
  Prijavni obrazec 5_ delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV
  KONČNO POROČILO


  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KOMENDA V LETU 2020

  Rok za prijavo: 19.03.2020

  Razpis
  PRIJAVNI OBRAZEC 1 - pospeševanje izobraževanja in usposabljanja
  PRIJAVNI OBRAZEC 2 - zaposlovanje
  PRIJAVNI OBRAZEC 3 - spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
  KONČNO POROČILO


  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV V OBČINI KOMENDA V LETU 2020

  Rok za prijavo: 19.03.2020

  Razpis
  Prijavni obrazec
  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV
  KONČNO POROČILO


  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Rok za prijavo: 05.11.2019

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 27 :. Naprej »