• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O UPORABI SLUŽBENIH AVTOMOBILOV V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MEHURČKI

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2021-2027

  Več informacij


  ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  STATUT OBČINE KOMENDA (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO - UPB1)

  Več informacij


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij

  « Nazaj .: 3 / 55 :. Naprej »