• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI IN NEPRAVILNO PARKIRANIMI VOZILI V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI CEN STORITEV ODLAGANJA IN OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

  Več informacij


  SKLEP O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV VAŠKEGA ODBORA VASI KLANEC

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA APLENCE – GLASILA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE KOMENDA V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE KOMENDA V SVET ZAVODA MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

  Več informacij


  SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2019

  Več informacij


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij

  « Nazaj .: 3 / 53 :. Naprej »