• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O DOLOČANJU CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 - URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI IN NEPRAVILNO PARKIRANIMI VOZILI V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI CEN STORITEV ODLAGANJA IN OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

  Več informacij


  SKLEP O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV VAŠKEGA ODBORA VASI KLANEC

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA APLENCE – GLASILA OBČINE KOMENDA

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 52 :. Naprej »