• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O DOLOČITVI NOVE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

  Več informacij


  SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O DOLOČITVI CENIKA OGLAŠEVANJA V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV NA POKOPALIŠČU V KOMENDI

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNICE JAVNOSTI V SENATU ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 - URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN 02/1 POSLOVNO-PROIZVODNE CONE OZKA DELA –II. faza

  Več informacij


  SKLEP O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SEVERNI DEL OBMOČJA EUP MO 12

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MEHURČKI

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 53 :. Naprej »