• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O CENI 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOMENDA V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2022

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O REVALORIZACIJI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Več informacij


  OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Več informacij


  OKVIRNI TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA V LETU 2022

  Več informacij


  ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 53 :. Naprej »