• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE KOMENDA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNE LEKARNE

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OŠ KOMENDA MOSTE

  Več informacij


  ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 54 :. Naprej »