• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK o proračunu Občine Komenda za leto 2019

  Več informacij


  ODLOK o proračunu Občine Komenda za leto 2020

  Več informacij


  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 5 hipodrom/športno središče

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO5 HIPODROM/ŠPORTNO SREDIŠČE

  Več informacij


  SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI KOMENDA ZA VOLILNO LETO 2018

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OBJAV V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE V LETU 2018 NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP o dopolnitvi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2017

  Več informacij


  SKLEP o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2019

  Več informacij


  SKLEP o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2020

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 60 :. Naprej »