• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CENIKA OGLAŠEVANJA V APLENCI - GLASILU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA APLENCE — GLASILA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2018

  Več informacij


  ODLOK O DOLOČANJU CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 - URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 53 :. Naprej »