• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA FeP 21-2

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE KOMENDA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNE LEKARNE

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OŠ KOMENDA MOSTE

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 54 :. Naprej »