• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN 02/1 POSLOVNO-PROIZVODNE CONE OZKA DELA –II. faza

  Več informacij


  SKLEP O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SEVERNI DEL OBMOČJA EUP MO 12

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MEHURČKI

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 11 PODBORŠT

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV VAŠKEGA ODBORA VASI NASOVČE

  Več informacij


  SKLEP O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 GMAJNICA (spremembe št. 4)

  Več informacij


  SKLEP O SPREJEMU LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij


  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 53 :. Naprej »