• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PRIREDITEV IN PROJEKTOV V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI CEN STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA FE 1/1.1 IN FE 1/1.2

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA FeP 21-2

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 54 :. Naprej »