• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2018

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 5 – hipodrom/športno središče (spremembe 2)

  Več informacij


  SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja O3 – gramoznica (spremembe 2)

  Več informacij


  SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja KO 11 Podboršt

  Več informacij


  ODLOK O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda – spremembe 3 (krajše SD OPN 3)

  Več informacij


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2018

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2018

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 58 :. Naprej »