• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O SEZNANITVI Z RAZREŠITVIJO PODŽUPANA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  CENIK OBRAČUNA STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, CERKLJE NA GORENJSKEM, KOMENDA IN TRZIN

  Več informacij


  ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBĆINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE ZA ODRASLE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  OKVIRNI TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA V LETU 2021

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE GROBNINE IN VIŠINE UPORABNINE MRLIŠKIH VEŽIC NA POKOPALIŠČU V KOMENDI

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA GLASBENE ŠOLE KAMNIK

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 55 :. Naprej »