• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA 18. NOVEMBRA 2018

  Več informacij


  POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE KOMENDA 18. 11. 2018

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI MANDATOV IZVOLJENIM ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O IZVOLITVI ŽUPANA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA ŽUPANA OBČINE KOMENDA ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO 18. NOVEMBRA 2018

  Več informacij


  SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA V VOLILNI ENOTI 1 - KOMENDA ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO 18. NOVEMBRA 2018

  Več informacij


  SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA V VOLILNI ENOTI 2 - MOSTE ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO 18. NOVEMBRA 2018

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OBJAV V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE V LETU 2018 NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja suhega zadrževalnika Tunjščica

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 60 :. Naprej »