• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2018

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2018

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK (Uradne objave GOK, št. 3/2017)

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KOMENDA – spremembe št. 2 (krajše: SD OPN 2)

  Več informacij


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2017

  Več informacij


  ODLOK O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC MEHURČKI

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU FUNKCIJE ČLANICE SVETA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 57 :. Naprej »