• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA FE 1/4

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA FE FE 1/5, FE 1/6 in FE 1/7

  Več informacij


  ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN 02/1 POSLOVNO-PROIZVODNE CONE OZKA DELA II. FAZA

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij


  PRAVILNIK O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O DOLOČITVI PLAČIL ZA FUNKCIONARJE, ČLANE ORGANOV OBČINE IN ČLANE DELOVNIH TELES V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O UPORABI SLUŽBENIH AVTOMOBILOV V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MEHURČKI

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 56 :. Naprej »