• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  STATUT OBČINE KOMENDA (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO - UPB1)

  Več informacij


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  SPREMEMBE STATUTA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA - UPB1

  Več informacij


  PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC MEHURČKI

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM KOMENDA-MOSTE-KRIŽ

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE KOMENDA

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 56 :. Naprej »