• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA OBČINE KOMENDA (Uradne objave GOK, št. 11/2014)

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  SKLEP O VIŠINI CENE POMOČI NA DOMU

  Več informacij


  SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja MO4 – SLOGA MOSTE - sprememba št. 2

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU FUNKCIJE ČLANA UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  CENIK obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

  Več informacij


  AKT O USTANOVITVI ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM KOMENDA - MOSTE - KRIŽ URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 1 (UPB 1)

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA (Uradne objave GOK, št. 11/2014)

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 55 :. Naprej »