• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOMENDA

  Več informacij
  Zemljevid kategoriziranih cest


  ODLOK O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ IN MEJE MED OBČINAMI KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ

  Več informacij


  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2023

  Več informacij


  SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA V VOLILNI ENOTI 2 - MOSTE ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO 20. NOVEMBRA 2022

  Več informacij


  SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA V VOLILNI ENOTI 1 - KOMENDA ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO 20. NOVEMBRA 2022

  Več informacij


  SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA ŽUPANA OBČINE KOMENDA ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO 20. NOVEMBRA 2022

  Več informacij


  SKLEP O IZVOLITVI PREDSTAVNIKOV OBČINE KOMENDA (ELEKTORJEV) V VOLILNO TELO VOLILNE ENOTE ŠT. 2 ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV V DRŽAVNI SVET NA VOLITVAH 2022

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA (Parcele 900/1, 897/18, 897/2, 897/16, 903/19, 903/6, 903/7 in 897/19, vse 1902 k. o. Klanec)

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO PROSTORA V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA, V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE 2022 NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O PREDČASNEM PRENEHANJU MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 54 :. Naprej »