• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  JAVNO NAZNANILO

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2017

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2018

  Več informacij


  SKLEP O IZVOLITVI PREDSTAVNIKOV OBČINE KOMENDA (ELEKTORJEV) V VOLILNO TELO VOLILNE ENOTE ŠT. 2 ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV V DRŽAVNI SVET NA VOLITVAH 2017

  Več informacij


  SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2018

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA OBČINE KOMENDA (Uradne objave GOK, št. 11/2014)

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 56 :. Naprej »