• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  CENIK obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

  Več informacij


  AKT O USTANOVITVI ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM KOMENDA - MOSTE - KRIŽ URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 1 (UPB 1)

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA (Uradne objave GOK, št. 11/2014)

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  AKT O USTANOVITVI SVETA RCERO LJUBLJANA

  Več informacij


  ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2017

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2017

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA IZVEDBO AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU DRNOVO V OBČINAH KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 55 :. Naprej »