• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  CENIK OBRAČUNA STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, CERKLJE NA GORENJSKEM, KOMENDA IN TRZIN

  Več informacij


  LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA (parcela 444/2 k.o. 1901-Mlaka)

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MEHURČKI

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA (parcele 828, 838, 841, 844 in 845 k. o. 1907-Križ, 1164/1 in 1170/2 k.o. 1906-Suhadole ter 1407 in 1410/1 k. o. 1905–Moste)

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 53 :. Naprej »