• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA MO4 – SLOGA MOSTE - SPREMEMBA ŠT. 2

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ V OBČINI KOMENDA ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA IN VOLITVE ŽUPANA OBČINE KOMENDA, ZA VOLILNO LETO 2018

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV KANDIDATURI ZA ŽUPANA V OBČINI KOMENDA ZA LOKALNE VOLITVE 2018

  Več informacij


  ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

  Več informacij


  ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2018

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 58 :. Naprej »