• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI KOMENDA ZA VOLILNO LETO 2022

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE V OBČINI KOMENDA V LETU 2022

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO PROSTORA V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE 2022 NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST TER NAČINA IN POGOJEV PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE V LETU 2022

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO PROSTORA V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 2022

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ V OBČINI KOMENDA ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA IN VOLITVE ŽUPANA OBČINE KOMENDA ZA VOLILNO LETO 2022

  Več informacij


  TEHNIČNI POPRAVEK

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV KANDIDATURI ZA ŽUPANA V OBČINI KOMENDA ZA LOKALNE VOLITVE 2022

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV ZA DOLOČANJE LISTE KANDIDATOV S STRANI VOLIVCEV ZA VOLILNO ENOTO 1 IN VOLILNO ENOTO 2 OBČINE KOMENDA ZA LOKALNE VOLITVE 2022

  Več informacij


  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 53 :. Naprej »