• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O DOLOČITVI IMENA POTI

  Več informacij


  ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA SUHEGA VODNEGA ZADRŽEVALNIKA TUNJŠČICA V EUP KŠP 11

  Več informacij


  CENIK obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MEHURČKI

  Več informacij


  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

  Več informacij


  TEHNIČNI POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6

  Več informacij


  ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  JAVNO NAZNANILO

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2017

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 56 :. Naprej »