• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Čistopisi besedil

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE (neuradno prečiščeno besedilo)

  Več informacij


  Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil in subvencioniranju obresti pri posojilih mladim družinam v Občini Komenda (neuradno prečiščeno besedilo)

  Več informacij


  Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

  Več informacij


  Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Komenda

  Več informacij


  Odlok o priznanjih Občine Komenda

  Več informacij


  Poslovnik občinskega sveta

  Več informacij


  Statut občine Komenda

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 1 :. Naprej »