• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Čistopisi besedil

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA O2 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA (neuradno prečiščeno besedilo)

  Več informacij


  STATUT OBČINE KOMENDA (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO - UPB1)

  Več informacij


  POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA - UPB1

  Več informacij


  ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA O2/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA

  Več informacij


  ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 11 PODBORŠT (KO 12 PODBORŠT

  Več informacij


  ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA O3 GRAMOZNICA (neuradno prečiščeno besedilo)

  Več informacij


  ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO5 HIPODROM / ŠPORTNO SREDIŠČE (neuradno prečiščeno besedilo)

  Več informacij


  ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE KOMENDA (neuradni čistopis)

  Več informacij


  ODLOK O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA MO4 – SLOGA MOSTE (neuradno prečiščeno besedilo)

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 2 :. Naprej »