• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Arhiv predpisov

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O RAZREŠITVI DOSEDANJE ČLANICE IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA KMETIJSTVO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA, št. 032-0006/2014-02 (Uradne objave GOK, št. 11/2014)

  Več informacij


  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA, št. 032-0006/2014-05 (Uradne objave GOK, št. 11/2014)

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU VAŠKEGA ODBORA VASI GORA PRI KOMENDI

  Več informacij


  SKLEP O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE ZAVODA MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA

  Več informacij


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2015

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA KAMNIK

  Več informacij


  ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2014

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2015

  Več informacij

  « Nazaj .: 4 / 37 :. Naprej »