• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Arhiv predpisov

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV VAŠKEGA ODBORA VASI KRIŽ

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATU ZA REŠEVANJU PRITOŽB ZOPER POLICISTE

  Več informacij


  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2016

  Odlok
  Obrazložitev
  Splošni del
  Posebni del
  NRP


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2015

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU VAŠKEGA ODBORA VASI ŽEJE PRI KOMENDI

  Več informacij


  SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOMENDA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2016

  Več informacij


  ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE KOMENDA V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2016 II. POSEBNI DEL

  Več informacij


  Odlok o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb urejanja in vzdrževanja pokopališča in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne dejavnosti v občini Komenda

  Več informacij


  Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v občini Komenda

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2015

  Več informacij

  « Nazaj .: 3 / 37 :. Naprej »