• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Arhiv predpisov

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  SKLEP O VIŠINI CENE POMOČI NA DOMU

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV VAŠKEGA ODBORA VASI NASOVČE

  Več informacij


  CENIK obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2016

  Več informacij


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2016

  Več informacij


  SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA KMETIJSTVO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA ŠT. 032-0006/2014-02 Z DNE 04.12.2014 (Uradne objave GOK, št. 11/2014)

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV VAŠKEGA ODBORA VASI KRIŽ

  Več informacij


  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2016

  Odlok
  Obrazložitev
  Splošni del
  Posebni del
  NRP


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2015

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU VAŠKEGA ODBORA VASI ŽEJE PRI KOMENDI

  Več informacij

  « Nazaj .: 2 / 36 :. Naprej »