• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Arhiv predpisov

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MEHURČKI

  Več informacij


  LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  SPREMEMBE STATUTA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  CENIK OBRAČUNA STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, CERKLJE NA GORENJSKEM, KOMENDA IN TRZIN

  Več informacij


  OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  OKVIRNI TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA V LETU 2021

  Več informacij


  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 47 :. Naprej »