• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Arhiv predpisov

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij


  OKVIRNI TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA V LETU 2021

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI NOVE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

  Več informacij


  SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV NA POKOPALIŠČU V KOMENDI

  Več informacij


  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN 02/1 POSLOVNO-PROIZVODNE CONE OZKA DELA –II. faza

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 42 :. Naprej »