• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAMERA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE ZA NAMEN IZGRADNJE DOMA UPOKOJENCEV

  V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter Sklepom o nameri ustanovitve stavbne pravice za namen izgradnje doma upokojencev (sklep št. 122-0038/2017-8, sprejet na 21. redni seji občinskega sveta, dne 21. 9. 2017) Občina Komenda objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice za namen izgradnje doma upokojencev.

  NAMERA