• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI ZEMLJIŠČA V ZAKUP

  Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o zakupu  dela zemljišča parc.št. 559/1 k.o. Križ  skupne površine 4.300 m–  za namen omejene kmetijske obdelave (košnje travnika).

  Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Komenda. V primeru, da bo interes za sklenitev neposredne pogodbe izrazilo več ponudnikov, se neposredna pogodba sklene po predhodnih pogajanjih.

  Rok za prijavo: torek, 26. april 2016

  Več: