• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

  Na podlagi prvega odstavka 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi 51., 52. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Komenda objavlja

  NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO
   
  Rok za oddajo: 16.06.2018