• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

  Na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1I in 76/15) ter na podlagi 51., 52. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Komenda objavlja

  NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO