• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NADZOR NAD PRAVILNIM LOČEVANJEM ODPADKOV V OBČINI KOMENDA

  Predstavniki podjetja Publikus d.o.o. ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice s sedežem v Trzinu, bomo v mesecu juniju, na celotnem območju Občine Komenda, izvajali nadzor nad pravilnim ločevanjem odpadkov.

  Nekaj splošnih napotkov glede pravilnega ločevanja in oddajanja odpadkov:

  • mešano odpadno embalažo odlagajte v tipske črne posode z rumenim pokrovom v razsutem stanju ali v kakršnih koli vrečkah,
  • večje kose plastične embalaže pred odlaganjem v ustrezno posodo izpraznite in razrežite na manjše kose,
  • večje kartonaste škatle sploščite in s tem zmanjšajte prostornino ter jih odložite v moder zabojnik na najbližjem ekološkem otoku,
  • biološko razgradljive kuhinjske odpadke odlagajte v tipske rjave posode v biorazgradljivih ali papirnatih vrečkah oziroma v razsutem stanju,
  • večje količine zelenega vrtnega odpada oddajte v Zbirni center Suhadole,
  • kosovni odpadki, nevarni odpadki, avtomobilske gume in gradbeni ter izolacijski materiali ne sodijo v tipske posode na zbirnem mestu in vam za njihovo oskrbo nudimo drugo storitev v okviru javne službe (npr. oddaja v Zbirni center Suhadole, naročilo enkratnega odvoza proti plačilu, brezplačen odvoz kosovnih odpadkov na podlagi izpolnjenega kupona, …).

   Vse o ločenem zbiranju odpadkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.publikus.si.

  CELOTNO OBVESTILO