• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • MIKROKREDITI ZA OMILITEV POSLEDIC COVID 19

  Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis z namenom zagotovitve ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo. S sredstvi v skupni višini 56,6 milijonov evrov, bi lahko v letih 2020 in 2021 skupno podprl okoli 2.200 projektov , od tega do konca leta 2020 kar 400 podjetij, ki so utrpela škodo zaradi vpliva izbruha COVID -19.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni las ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID.19.

  Več informacij o razpisu najdete na https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113