• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov – Občina Komenda

  KATERI ODPADKI SO MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI?

  V letu 2020 ste uporabniki v črno posodo s črnim pokrovom za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v povprečju odložili 36 % odpadkov, ki dejansko sodijo v skupino mešanih komunalnih odpadkov. V črni posodi s črnim pokrovom še vedno konča preveč mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih odpadkov ter papirja in kartona.

  Pravilno ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je pomembno, ker s tem zmanjšujemo delež tistih odpadkov, ki končajo na odlagališčih odpadkov ali pa v objektih za energetsko predelavo in povečujemo delež tistih odpadkov, ki jih lahko recikliramo in iz njih naredimo nove izdelke.

  Ker morajo biti vsi ločeno zbrani mešani komunalni odpadki pred odlaganjem ali energetsko izrabo predhodno mehansko in biološko obdelani, se z nepravilnim ločevanjem tudi po nepotrebnem zvišujejo stroški za obdelavo odpadkov v sklopu mesečne položnice za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.