• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • KORONAVIRUS (COVID-19) – POZIV

  Spoštovani,

  Glede na nastalo epidemiološko situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je minister z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih (Uradni list RS, št. 16/20, v nadaljevanju Odredba) na podlagi tretje točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06–UPB1, v nadaljevanju ZNB) prepovedal zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Ta odredba začne veljati danes, 10. marca 2020.

  Zdravstveni inšpektorat RS (v nadaljevanju ZIRS) je na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZdrI) in v povezavi z ZNB dolžan zagotavljati, da se izvajajo ukrepi, ki so po tem zakonu predvideni z Odredbo in sicer, da morebitne tovrstne prireditve tudi prepove na kraju izvedbe le-te.

  Vsled navedenega in zaradi nevarnosti širjenja omenjene nalezljive bolezni pozivamo vsa društva in klube ter ostale organizatorje prireditev, naj prireditev do preklica ne izvajajo.

  Priporočamo vam tudi, da preučite način izvedbe akcij in prireditev, za katere ta trenutek še ne veljajo prepovedi in jih po lastni presoji preventivno odpoveste. Vsekakor pa ob zbiranju večjega števila oseb zagotovite preventivne ukrepe, ki so predvideni za tovrstne dogodke. Ukrepi so objavljeni na internetni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

  Lep pozdrav !

  Stanislav Poglajen

  župan