• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • PRAVICE POSAMEZNIKOV

  Pravice posameznikov in postopek v zvezi z zahtevami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Obrazec 6.04 – Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki

  Obrazec 6.05 – Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

   

  POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V OBČINI KOMENDA

  Politika varstva osebnih podatkov v Občini Komenda za informiranje posameznikov

  Uredba o varstvu osebnih podatkov

  V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je župan občine Komenda imenoval Jernejo Merva, Dataofficer d.o.o., za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, pooblaščeno osebo lahko kontaktirate preko e-pošte: varstvopodatkov@komenda.si.