• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Odbor za družbene dejavnosti – Vabilo
  Četrtek, 15.06.2017 ob 16:30 uri

  Odbor za kmetijstvo – Vabilo
  Četrtek, 15.06.2017 ob 17:30 uri

  Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja –  Vabilo
  Četrtek, 15.06.2017 ob 18:00 uri

  Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance – Vabilo
  Četrtek, 15.06.2017 ob 19:30 uri

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – Vabilo
  Ponedeljek, 19.06.2017 ob 18:00 uri

  Statutarno pravna komisija – Vabilo
  Ponedeljek, 19.06.2017 ob 18:30 uri

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij