• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 5. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 04.04.2019 – VABILO
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – 04.04.2019 – VABILO
  • Statutarno pravna komisija – 04.04.2019 – VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja04.04.2019 – VABILO
  • Odbor za kmetijstvo – 08.04.2019 – VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – 08.04.2019 – VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – 08.04.2019 – VABILO

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 4. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 3. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 2. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij