• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 18. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Termini sestankov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Komenda pred zasedanjem Občinskega sveta:

  • Statutarno pravna komisija – 10.06.2021 ob 17.00 uri – VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – 10.06.2021 ob 17.30 uri – VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – 10.06.2021 ob 18.30 uri – VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja – 10.06.2021 ob 20.00 uri – VABILO
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja NE ZASEDA
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem NE ZASEDA
  • Odbor za kmetijstvo NE ZASEDA

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 17. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 16. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 15. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 14. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 13. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 12. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij