• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 7. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Termini sestankov stalnih delovnih teles pred zasedanjem Občinskega sveta:

  • Statutarno pravna komisija – 12.09.2019 ob 17.00 uri – VABILO
  • Odbor za kmetijstvo – 12.09.2019 ob 18.00 uri – VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja12.09.2019 ob 19.00 uri – VABILO
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – 16.09.2019 ob 17.00 uri – VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – 16.09.2019 ob 17.30 uri – VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – 16.09.2019 ob 18.30 uri – VABILO
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – NE ZASEDA

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 6. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 5. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 4. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 3. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 2. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij