• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 9. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Termini sestankov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Komenda pred zasedanjem Občinskega sveta:

  • Statutarno pravna komisija – 06.02.2020 ob 17.00 uri – VABILO
  • Odbor za kmetijstvo – 06.02.2020 ob 18.00 uri – VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja – 06.02.2020 ob 19.00 uri – VABILO
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – 10.02.2020 ob 17.00 uri – VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – 10.02.2020 ob 17.30 uri – VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – 10.02.2020 ob 18.30 uri – VABILO
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 10.02.2020 ob 19.30 uri – VABILO

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 8. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 7. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 6. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 5. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 4. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij

  SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 3. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Več informacij