• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 23. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 14. decembra 2017, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjščica – druga obravnava
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja MO4 – Sloga Moste – prva obravnava
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 5 hipodrom / športno središče – prva obravnava
  4. Predlog Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Komenda – prva obravnava
  5. Predlog Odloka o določitvi imena poti – prva obravnava
  6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki
  7. Predlog Sklepa o izvzemu javnega dobra za parcelo št. 559, k. o. Kaplja vas
  8. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo
  9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO: 

  • k 8. točki bo posredovano v ustni obliki
  • k ostalim točkam je priloženo

  UDELEŽBA NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 22. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 26. oktobra 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 21. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 21. septembra 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 20. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. junija 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 19. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 6. aprila 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 18. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 23. februarja 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 17. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. decembra 2016, ob 17. uri

  Več informacij