• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 12. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. septembra 2020, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

   1. Seznanitev s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma starejših občanov v Komendi
   2. Informacija podjetja Publikus o aktivnostih glede odvoza nakopičene odpadne embalaže
   3. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2021
   4. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021– druga obravnava
   5. Predlog Sklepa o prenosu izvajanja lekarniške dejavnosti na začasnega prevzemnika
   6. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Komenda – prva obravnava
   7. Predlog sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2020
   8. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/15, 898/2, 898/3, 897/13 in 897/14, vse k. o. Klanec  ter 1391/27, k. o. Moste
   9. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
   10. Komentar k prispevku RTV Slo o stanju na področju prepovedanih drog v Komendi
   11. Poročilo o izgradnji kanalizacije
   12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 1. Izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 27. avgusta 2020, ob 19.30 uri

  Več informacij

  GRADIVO za 11. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 18. junija 2020, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 10. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 28. maja 2020, ob 17. uri

  Več informacij

  3. dopisna sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala med 20.04.2020 in 23.04.2020

  Več informacij

  2. dopisna sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala med 06.04.2020 in 09.04.2020

  Več informacij

  1. dopisna sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala med 17.03.2020 in 20.03.2020

  Več informacij