• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 8. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. decembra 2019, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Informacija podjetja Publikus o aktivnostih glede odvoza nakopičenih smeti
  2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika javnosti v Senatu za reševanje pritožb zoper policiste
  3. Predlog Sklepa o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  4. Predlog Sklepa o določitvi cen storitev na pokopališču v Komendi
  5. Predlog Sklepa za odpis terjatev
  6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1333/75, k. o. Moste
  7. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Komenda za leto 2020 – prva (in druga) obravnava
  8. Poročilo o izgradnji kanalizacije
  9. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 7. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. septembra 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 6. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. junija 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 5. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 11. aprila 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 4. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 7. marca 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 3. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 24. januarja 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 2. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. decembra 2018, ob 17. uri

  Več informacij