• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 22. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 26. oktobra 2017, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji    DNEVNI RED:

  1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda – druga obravnava
  2. Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda – druga obravnava
  3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2017 – skrajšani postopek
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2018 – skrajšani postopek
  5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2018
  6. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1427/4, 1427/3, 1427/2, 1426/2 in 2106, vse k. o. Moste
  7. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo
  8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO: 

  • k 7. točki bo posredovano v ustni obliki;
  • k ostalim točkam je priloženo.

  UDELEŽBA NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 21. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 21. septembra 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 20. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. junija 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 19. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 6. aprila 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 18. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 23. februarja 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 17. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. decembra 2016, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 16. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 24. novembra 2016, ob 17. uri

  Več informacij