• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020 

  Poročilo – Objavljeno: 23.07.2018

  Poziv (javna razprava) – Objavljeno: 15.06.2018

  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Poročilo – Objavljeno: 23.07.2018

  Poziv (javna razprava) – Objavljeno: 15.06.2018

  ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ODVAJANJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

  ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ODVAJANJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

  Poročilo – Objavljeno: 07.05.2018

  Poziv – Objavljeno: 04.04.2018

  ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 03.05.2018

  Poziv – Objavljeno: 30.03.2018

  ODLOK O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  ODLOK O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 16.04.2018

  Poziv – Objavljeno: 16.03.2018

  ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KOMENDA

  ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 16.04.2018

  Poziv – Objavljeno: 16.03.2018

  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC MEHURČKI

  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC MEHURČKI

  Poročilo: – Objavljeno: 15.02.2018

  Poziv: – Objavljeno: 12.01.2018