• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA UREDNIŠKI ODBOR JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA – APLENCA

  Več informacij

  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 10.03.2019

  Poziv – Objavljeno: 29.01.2019

  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 10.03.2019

  Poziv – Objavljeno: 29.01.2019

   

  ODLOK O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI ALI NEPRAVILNO PARKIRANIMI VOZILI V OBČINI KOMENDA

  ODLOK O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI ALI NEPRAVILNO PARKIRANIMI VOZILI V OBČINI KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 11.03.2019

  Poziv – Objavljeno: 10.01.2019

  ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

  ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 12.02.2019

  Poziv – Objavljeno: 10.01.2019

  ODLOK O DOLOČANJU CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI KOMENDA

  ODLOK O DOLOČANJU CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 12.02.2019

  Poziv – Objavljeno: 10.01.2019

  ODLOK O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI KOMENDA

  ODLOK O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 07.02.2019

  Poziv – Objavljeno: 08.01.2019