• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Poročilo: – Objavljeno: 19.09.2017

  Poziv: – Objavljeno: 18.08.2017

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Komenda – prva obravnava.

  V času javne razprave, od 18. avgusta 2017 do 17. septembra 2017, morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: komenda@siol.net s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda«.

  Poziv

  OBVESTILO – SEZNANITEV

  Objavljamo Obvestilo – seznanitev z dopolnjenim predlogom sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda (Uradneobjave Glasila občine Komenda, številka 06/2013), ki vsebuje tudi stališča do pripomb.

  Tekstualni del

  Grafični del

  Priloge  1;  2;  3; 4: 5: 6;  7

  ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

  ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

  Poročilo: Objavljeno: 04.04.2017

  Poziv – Objavljeno: 03.03.2017

  NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA PRIMER POTRESA V OBČINI KOMENDA

  NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA PRIMER POTRESA V OBČINI KOMENDA

  Poročilo: – Objavljeno: 07.03.2017

  Poziv: – Objavljeno: 30.01.2017

  PRAVILNIK O DOLOČITVI PLAČIL ZA FUNKCIONARJE, ČLANE ORGANOV OBČINE IN ČLANE DELOVNIH TELES V OBČINI KOMENDA

  PRAVILNIK O DOLOČITVI PLAČIL ZA FUNKCIONARJE, ČLANE ORGANOV OBČINE IN ČLANE DELOVNIH TELES V OBČINI KOMENDA

  Poročilo: – Objavljeno: 09.11.2016

  Poziv: -Objavljeno: 12.12.2016

  ODLOK O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA

  ODLOK O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA

  Poročilo: – Objavljeno: 12.01.2017

  Poziv: – Objavljeno: 12.12.2016