• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PRAVILNIKA O  SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI KOMENDA

  Poziv

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradna objave Glasila Občine Komenda, št.  1/2016) objavljamo

  Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanju kulturne dediščine v Občini Komenda

  V času javne razprave, od 13. marca 2023 do 12. aprila 2023, morebitne pripombe in predloge k predlogu pravilnika lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanju kulturne dediščine v Občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov in karitativne dejavnosti v Občini Komenda«.

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH PROGRAMOV IN KARITATIVNE DEJAVNOSTI V OBČINI KOMENDA

  Poziv

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradna objave Glasila Občine Komenda, št.  1/2016) objavljamo

  Predlog pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov in karitativne dejavnosti v Občini Komenda.

  V času javne razprave, od 13. marca 2023 do 12. aprila 2023, morebitne pripombe in predloge k predlogu pravilnika lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov in karitativne dejavnosti v Občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov in karitativne dejavnosti v Občini Komenda«.

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2023

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA PROGRAM SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE ZA BOLJŠO DOSTOPNOST DO IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA

  Več informacij

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKIH PREVERITEV

  Več informacij