• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN O2/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza

  Poročilo – Objavljeno:

  Poziv – Objavljeno: 28.05.2019

  NAZNANILO

  Objavljamo NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Javna razgrnitev bo od vključno 07. 06. 2019 do vključno 21. 06. 2019 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva bo v času javne razgrnitve možen:

  • ob ponedeljkih od 8.00 – 15.00,
  • ob torkih od 8.00 – 14.00,
  • ob sredah od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 17.00,
  • ob četrtkih od 12.00 – 14.00,
  • ob petkih od 8.00 – 12.00.

  NAZNANILO

  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE

  OBMOČJE

  IZVORNO OBMOČJE

  GEODETSKI NAČRT

  TEHNIČNI POGOJI

  USMERITVE

  ETAPNOST

  NAZNANILO

  Več informacij

  POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA UREDNIŠKI ODBOR JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA – APLENCA

  Več informacij

  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 10.03.2019

  Poziv – Objavljeno: 29.01.2019

  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 10.03.2019

  Poziv – Objavljeno: 29.01.2019

   

  ODLOK O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI ALI NEPRAVILNO PARKIRANIMI VOZILI V OBČINI KOMENDA

  ODLOK O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI ALI NEPRAVILNO PARKIRANIMI VOZILI V OBČINI KOMENDA

  Poročilo – Objavljeno: 11.03.2019

  Poziv – Objavljeno: 10.01.2019