• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Objavljamo NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Javna razgrnitev bo od vključno 28. 03. 2020 do vključno 11. 04. 2020 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva bo v času javne razgrnitve možen:

  • ob ponedeljkih od 8.00 – 15.00,
  • ob torkih od 8.00 – 14.00,
  • ob sredah od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 17.00,
  • ob četrtkih od 12.00 – 14.00,
  • ob petkih od 8.00 – 12.00.

  NAZNANILO

  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE

  LOKACIJSKI NAČRT

  OBSTOJEČA SITUACIJA

  UREDITVENA SITUACIJA PO LN

  SITUACIJA SPREMEMB

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAJ ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komenda

  Poročilo – Objavljeno: 17.09.2019

  Poziv – Objavljeno: 16.08.2019

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  Več informacij

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  Več informacij

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN O2/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza

  Poročilo – Objavljeno: 11.07.2019

  Poziv – Objavljeno: 28.05.2019

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij