• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKIH PREVERITEV

  Objavljamo NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKIH PREVERITEV

  Javna razgrnitev bo od vključno 27.05. 2022  do vključno 10. 06. 2022 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

  Ogled gradiva je v času javne razgrnitve možen:

  • ob ponedeljkih od 8.00 – 15.00,
  • ob torkih od 8.00 – 14.00,
  • ob sredah od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 17.00,
  • ob četrtkih od 12.00 – 14.00,
  • ob petkih od 8.00 – 12.00.

  NAZNANILO

  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE št. 164-06-22-01

  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE št. ELP-NG 465/22

  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE št. URBI-2228

  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE št. 164-06-22-02

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH MEJA KATASTRSKIH OBČIN IN MEJA MED OBČINAMI KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 01/2021) objavljamo predlog Odloka o spremembah meja katastrskih občin in meja med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš.

  V času javne razprave od vključno 25.05.2022 do vključno 25.06.2022 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah meja« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah meja«).

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU – HITRI POSTOPEK

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 01/2021) objavljamo predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu – hitri postopek

  V času javne razprave od vključno 13.05.2022 do vključno 13.06.2022 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu«).

  Poziv

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Več informacij

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij