• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI KOMENDA

  Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda

  Poziv – Objavljeno: 26. 01. 2021

  Poročilo – Objavljeno: 

  ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Odlok o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda

  Poziv – Objavljeno: 6. 11. 2020

  Poročilo – Objavljeno: 7. 12. 2020

  ODLOK O ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Odlok o odmeri nadmestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda

  Poziv– Objavljeno: 6. 10. 2020

  Poročilo – Objavljeno: 6. 11. 2020

  ODLOK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

  Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Komenda

  Poziv– Objavljeno: 5. 10. 2020

  Poročilo – Objavljeno: 9.11.2020

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  11.11.2020

  Stališča do pripomb in predlogov

  Več informacij

  ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI KOMENDA

  Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Komenda

  Poročilo – Objavljeno: ……………..

  Poziv– Objavljeno: 4. 9. 2020

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  Več informacij