• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Objavljamo NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Javna razgrnitev bo od vključno 30. 04. 2021  do vključno 14. 05. 2021 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva je v času javne razgrnitve ob spoštovanju zaščitnih ukrepov, ki veljajo zaradi zaščite pred virusom COVID-19, možen:

  • ob ponedeljkih od 8.00 – 15.00,
  • ob torkih od 8.00 – 14.00,
  • ob sredah od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 17.00,
  • ob četrtkih od 12.00 – 14.00,
  • ob petkih od 8.00 – 12.00.

  NAZNANILO

  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE

  ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN O2/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA

  Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza.

  Poziv – Objavljeno: 02 04. 2021

  Poročilo – Objavljeno: 03.05.2021

  ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOMENDA

  Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda

  Poziv – Objavljeno: 02 04. 2021

  Poročilo – Objavljeno: ___________

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI

  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda

  Poziv – Objavljeno: 12 03. 2021

  Poročilo – Objavljeno: ___________

  ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI KOMENDA

  Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda

  Poziv – Objavljeno: 26. 01. 2021

  Poročilo – Objavljeno: 26.02.2021

  ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Odlok o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda

  Poziv – Objavljeno: 6. 11. 2020

  Poročilo – Objavljeno: 7. 12. 2020

  ODLOK O ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Odlok o odmeri nadmestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda

  Poziv– Objavljeno: 6. 10. 2020

  Poročilo – Objavljeno: 6. 11. 2020