• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  23.09.2020

  Uvodna stran

  Besedilo odloka

  Spisek grafičnih prilog

  Grafika

  Priloge prostorskega akta

  Izvleček iz OPN

  Prikaz stanja prostora

  Seznam strokovnih podlag

  Strokovne podlage

  Seznam smernic in mnenj

  Smernice

  Mnenja

  Povzetek za javnost

  Obrazložitev in utemeljitev

  Veljavni odlok

  23.09.2020

  Javno naznanilo

  Več informacij

  ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI KOMENDA

  Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Komenda

  Poročilo – Objavljeno: ……………..

  Poziv– Objavljeno: 4. 9. 2020

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  Več informacij

  Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (spremembe št. 4)

  Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (spremembe št. 4) – osnutek za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora po 111. členu ZUreP-2.

  ODLOK

  GRAFIKA

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij

  PONOVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij