• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Komenda – prva obravnava

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Komenda – prva obravnava

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o turistični taksi v občini Komenda – prva obravnava

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC MEHURČKI

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki – skrajšani postopek.

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  ODLOK O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA – prva obravnava.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno  27. novembra 2017 do 27. decembra 2017, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Komenda«.

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOLOČITVI IMENA POTI

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o določitvi imena poti – prva obravnava.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno 09. 11. 2017 do vključno 08. 12. 2017, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o določitvi imena poti« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o določitvi imena poti«.

  Poziv

  ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda

  Poročilo