• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 4. septembra 2020 do 5. oktobra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »»Pripombe na predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini Komenda«.

  Poziv

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Več informacij

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Občina Komenda zaradi razglasitve epidemije koronavirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) Javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve prestavlja na čas po koncu razglasitve epidemije.

  Prosimo za razumevanje.

  DRŽIMO SE NAVODIL NIJZ IN OSTANIMO DOMA

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 PREKLICANO

  Več informacij