• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PREDLOGA SPREMEMBE STATUTA OBČINE KOMENDA – hitri postopek

  Na podlagi 62. člena in v povezavi s 4. odstavkom 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 1/21) objavljamo predlog  spremembe Statuta občine Komenda – hitri postopek.

  V času javne razprave od vključno 24. 02. 2021 do vključno 03. 03. 2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe  k predlogu sprememb Statuta Občine Komenda« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe  k predlogu sprememb Statuta Občine Komenda«).

  Poziv

  Izhodišča za pripravo OPPN območja MO 12 Moste

  Skladno s 118. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 61/17) Občina Komenda objavlja izhodišča za pripravo OPPN območja MO 12 Moste

  Tekstualni del

  Grafika

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016 in 12/2020) objavljamo predlog  Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda.

  V času javne razprave od vključno 26. 01. 2021 do vključno 24. 02. 2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe k Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda«),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe k Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda«).

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE ZA ODRASLE V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 6. novembra 2020 do 6. decembra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda«.

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij