• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH MEJA KATASTRSKIH OBČIN IN MEJA MED OBČINAMI KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 01/2021) objavljamo predlog Odloka o spremembah meja katastrskih občin in meja med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš.

  V času javne razprave od vključno 25.05.2022 do vključno 25.06.2022 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah meja« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah meja«).

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU – HITRI POSTOPEK

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 01/2021) objavljamo predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu – hitri postopek

  V času javne razprave od vključno 13.05.2022 do vključno 13.06.2022 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu«).

  Poziv

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PREDLOGA PRAVILNIKA O DOLOČITVI PLAČIL ZA FUNKCIONARJE, ČLANE ORGANOV OBČINE IN ČLANE DELOVNIH TELES V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O UPORABI SLUŽBENIH AVTOMOBILOV V OBČINI KOMENDA

  Več informacij