• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 1/2016) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2020 objavljamo Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020

  V času javne razprave, od 15. junija 2018 do 16. julija 2018, se pripombe in predlogi k predlogu proračunov pošljejo županu Občine Komenda:

  • Pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2020«
  • V elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2020
  2. Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2019

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 1/2016) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2019  objavljamo Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2019

  V času javne razprave, od 15. junija 2018 do 16. julija 2018, se pripombe in predlogi k predlogu proračunov pošljejo županu Občine Komenda:

  • Pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2019«
  • V elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2019
  2. Predlog proračuna 2019

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ODVAJANJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode – prva obravnava

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Komenda – prva obravnava

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Komenda – prva obravnava

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o turistični taksi v občini Komenda – prva obravnava

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC MEHURČKI

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki – skrajšani postopek.

  Več informacij