• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Program razvoja podeželja

  PANORAMA APP PETIH OBČIN

  8. PANORAMA APP PETIH OBČIN

  Več informacij

  UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU LAS

  7. UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU LAS

  Več informacij

  VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA

  6. VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA

  Več informacij

  AGROMELIORACIJI NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU NASOVČE – KAPLJA VAS in DRNOVO

  5. AGROMELIORACIJI NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU NASOVČE – KAPLJA VAS in DRNOVO

  Več informacij

  STARA HIŠNA IMENA – 2 del

  4. STARA HIŠNA IMENA – 2

  Več informacij

  MREŽA POTI LAS

  3. MREŽA POTI LAS

  Več informacij

  OŽIVITEV TRŽNIC

  2. OŽIVITEV TRŽNIC

  Več informacij