• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • LOKALNE VOLITVE 2022

  19.09.2022

  13.09.2022

  • Obrazec LV 1 – Podpora kandidaturi za župana
  • Obrazec LV 2 – Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

  09.09.2022

  Obrazci – Državna volilna komisija

  05.09.2022

  20.07.2022

  Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov – Uradni list RS 97/2022

  17.06.2022

  Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

  14.04.2022

  Občinska volilna komisija Občine Komenda

  VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

  05.09.2022

  Sklep o določitvi plakatnih mest ter načina in pogojev plakatiranja v času volilne kampanje za volitve predsednika republike v letu 2022

  Vloga za izdajo dovoljenja za plakatiranje v času volilne kampanje rednih volitev za predsednika republike 2022

  31.08.2022

  Za izvedbo volitev predsednika republike Slovenije, ki so razpisane za nedeljo 23.10.2022, je Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 1. volilne enote sprejela Sklep o določitvi volišč in območij volišč.

  Na območju naše občine so predvidena naslednja tri volišča:

  • Volišče št. 00110027 –  DK A. BREZNIKA NA KRIŽU
  • Volišče št. 00110028 – OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče št. 00110029 –  OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V KOMENDI

  24.08.2022

  Predlog za člane volilnih odborov

  Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

  Rok oddaje: 06.09.2022 na Okrajna volilna komisija, Glavni trg 24, 1241 Kamnik

  16.08.2022

  Sklep o določitvi pravil za izrabo prostora v Aplenci – Glasilu občine Komenda v času volilne kampanje za redne volitve predsednika Republike Slovenije 2022

  20.07.2022

  Razpis volitev predsednika republike – Uradni list RS 97/2022

  Redne volitve poslancev v Državni zbor RS

  Več informacij

  Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G)

  Več informacij

  VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

  Več informacij

  REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

   

  Več informacij

  Predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS

  Več informacij