• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

  23.07.2018

  Obrazci za podporo volivcev – Državna volilna komisija

  19.07.2018

  1. Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Komenda za redne volitve v Občinski svet Občine Komenda in volitve župana Občine Komenda za volilno leto 2018
  2. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Komenda za lokalne volitve 2018
  3. Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov in članov Volilnih odborov in njihovih namestnikov za lokalne volitve 2018
  4. Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Občine Komenda

   

  16.07.2018

  Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov – Uradni list RS

  15.06.2018

  Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

  26.04.2018

  Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Komenda

  Prijavni obrazec

  Predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS

  Več informacij

  PONOVNO GLASOVANJE o Zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper

  Več informacij

  Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper – PONOVNO GLASOVANJE

  Več informacij

  RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Več informacij

  Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT)

  Več informacij

  ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

  Več informacij