• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS

  17.04.2018

  Sklep o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za propagandna sporočila v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije

  Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje

  16.04.2018

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 14.04.2018 sprejel Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije

  Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo v nedeljo 03. junija 2018.

  Podrobna navodila in ustrezni obrazci so objavljeni na internetni strani Državne volilne komisije

  Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper – PONOVNO GLASOVANJE

  11.04.2018

  SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ

  06.04.2018

  SKLEP O DOLOČITVI POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA PROPAGANDNA SPOROČILA NA PONOVNEM GLASOVANJU NA ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER (ZIUGDT)

  Vloga

  Državna volilna komisija je 27.03.2018 Javno objavila Sklep o doličitvi datuma ponovnega glasovanja in besedilo zakona, o katerem se na referendumu ponovno glasuje.

  RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Več informacij

  Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT)

  ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

  Več informacij

  POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA SODNIKE POROTNIKE

  Na podlagi poziva Okrožnega sodišča v Ljubljani (Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015) vas pozivamo k oddaji predloga za kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

  POZIV

  IZJAVA KANDIDATA

   

  VOLIŠČA ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

  Za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je razpisan za  nedeljo 20. 12. 2015, so na območju naše občine predvidena tri volišča:

  • Volišče GASILSKI DOM KRIŽ
  • Volišče OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče OBČINA KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA 104

   

  SKLEP O VOLIŠČIH ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM