• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

  Državi zbor je 4. novembra 2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

  POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA SODNIKE POROTNIKE

  Na podlagi poziva Okrožnega sodišča v Ljubljani (Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015) vas pozivamo k oddaji predloga za kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

  POZIV

  IZJAVA KANDIDATA

   

  VOLIŠČA ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

  Za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je razpisan za  nedeljo 20. 12. 2015, so na območju naše občine predvidena tri volišča:

  • Volišče GASILSKI DOM KRIŽ
  • Volišče OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče OBČINA KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA 104

   

  SKLEP O VOLIŠČIH ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM

  POROČANJE O FINANCIRANJU VOLILNE KAMPANJE

  Spoštovani,

  na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina: http://www.mju.gov.si/)

  Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh: http://www.mju.gov.si/  (podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).

  Lep pozdrav,

  Služba za lokalno  samoupravo
  Ministrstvo za javno upravo

  Poročilo o izidu volitev za župana – drugi krog

  Objavljamo:

  POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA – DRUGI KROG

  Seznam kandidatov za volitve župana – drugi krog

  SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE  KOMENDA – DRUGI KROG

  POMEMBNO OBVESTILO

  PREDČASNO GLASOVANJE  za drugi krog rednih volitev župana, ki bodo v nedeljo 19.10.2014 odsotni s kraja stalnega bivališča (kjer so vpisani v volilni imenik), bo potekalo v SREDO, dne 15.10.2014. Volišče za predčasno glasovanje št. 16400901, ki bo v prostorih Gasilskega društva na Križu, bo na dan predčasnega glasovanja odprto me 7:00 in 19:00 uro.

  GLASOVANJE NA DOMU: Volilci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko tudi v drugem krogu volitev za župana glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Komenda najkasneje do srede 15.10.2014. OBRAZEC GLASOVANJE NA DOMU, če volivec obrazec vlaga sam , OBRAZEC GLASOVANJE NA DOMU, če za volivca obrazec vlaga nekdo drug