• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Objavljeno: 1.9.2017

  Pravila za predstavitev kandidatov in kandidatk volivkam in volivcem v glasilu Občine Komenda Aplenca

  Objavljeno: 23.8.2017

  SKLEP O DOLOČITVI POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA PROPAGANDNA SPOROČILA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

  VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2017

  Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo volitev predsednika republike dne 22.10.2017

   

  Objavljeno: 21.8.2017

  Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je 11. 8. 2017 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike

  Volitve predsednika republike bodo v nedeljo 22. oktobra 2017.

  Podrobna navodila in ustrezni obrazci so objavljeni na internetni strani Državne volilne komisije

  Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT)

  Za izvedbo navedenega  zakonodajnega referenduma, ki je razpisan za  nedeljo 24. 9. 2017, je Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 1. volilne enote sprejela Sklep o določitvi volišč in območij volišč.

  Na območju naše občine so predvidena tri volišča:

  • Volišče št. 0010027 –  GASILSKI DOM KRIŽ
  • Volišče št. 0010028 – OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče št. 0010029 –  OBČINA KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA 104

  ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

  Državi zbor je 4. novembra 2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

  POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA SODNIKE POROTNIKE

  Na podlagi poziva Okrožnega sodišča v Ljubljani (Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015) vas pozivamo k oddaji predloga za kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

  POZIV

  IZJAVA KANDIDATA

   

  VOLIŠČA ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

  Za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je razpisan za  nedeljo 20. 12. 2015, so na območju naše občine predvidena tri volišča:

  • Volišče GASILSKI DOM KRIŽ
  • Volišče OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče OBČINA KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA 104

   

  SKLEP O VOLIŠČIH ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM

  POROČANJE O FINANCIRANJU VOLILNE KAMPANJE

  Spoštovani,

  na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina: http://www.mju.gov.si/)

  Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh: http://www.mju.gov.si/  (podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).

  Lep pozdrav,

  Služba za lokalno  samoupravo
  Ministrstvo za javno upravo

  Poročilo o izidu volitev za župana – drugi krog

  Objavljamo:

  POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA – DRUGI KROG