• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

   

   

  Vložene kandidature

  za župana

  kandidat za župana: STANISLAV POGLAJEN; predlagatelj: Mirko Pogačar in skupina volivcev; datum vložitve: 10.10.2018 ob 10:00 uri.

  za člane občinskega sveta

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: Iniciativni odbor Liste Marjana Šarca v občini Komenda; ime stranke: LISTA MARJANA ŠARCA;  datum vložitve: 10.10.2018 ob 15:45 uri

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: Mirko Kepic in skupina volivcev; ime liste: LISTA TRN;  datum vložitve: 12.10.2018 ob 7:35 uri

  10.10.2018

  Sklep o spremembi sklepa o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe objav v Aplenci – Glasilu občine Komenda v času volilne kampanje za redne lokalne volitve v letu 2018 na območju Občine Komenda

  Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je omogočeno spremljanje vnosov kandidatur oziroma kandidatnih list, po opravljenem glasovanju pa tudi spremljanje rezultatov volitev v občini in vseh drugih občinah.

  21.09.2018

  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Komenda za volilno leto 2018

  13.09.2018

  Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018 – rok: 12.10.2018

  Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje v času volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018

  10.09.2018

  Sklep o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe objav v Aplenci – Glasilu občine Komenda v času volilne kampanje za redne lokalne volitve v letu 2018 na območju Občine Komenda – SPREMENJENOsprememba sklepa

  03.09.2018

  Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za Volilno enoto 1 in Volilno enoto 2 Občine Komenda za lokalne volitve 2018

  Povezava na objavo na spletni strani MNZ

  Potrjevanje podpor volivcev kandidaturi za župana Občine Kamnik in Komenda, in kandidaturi oziroma listi kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik in Komenda dopis UE Kamnik

  27.08.2018

  Obrazci za kandidiranje in instruktivni obrazci – Državna volilna komisija

  23.07.2018

  Obrazci za podporo volivcev – Državna volilna komisija

  19.07.2018

  1. Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Komenda za redne volitve v Občinski svet Občine Komenda in volitve župana Občine Komenda za volilno leto 2018
  2. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Komenda za lokalne volitve 2018
  3. Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov in članov Volilnih odborov in njihovih namestnikov za lokalne volitve 2018
  4. Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Občine Komenda

   

  16.07.2018

  Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov – Uradni list RS

  15.06.2018

  Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

  26.04.2018

  Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Komenda

  Prijavni obrazec

  Predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS

  Več informacij

  PONOVNO GLASOVANJE o Zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper

  Več informacij

  Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper – PONOVNO GLASOVANJE

  Več informacij

  RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Več informacij

  Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT)

  Več informacij

  ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

  Več informacij