• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO O OBJAVLJENIH JAVNIH RAZPISIH

  Občina Komenda  obvešča, da so od dne 22. 2. 2021 na spletni strani www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi:

  1. Javni razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2021

        Rok za prijave: 31.03.2021

  1. Javni razpis za podelitev športnih priznanj v občini Komenda za leto 2020

        Rok za prijave: 31.03.2021

  1. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za leto 2021, za naslednje ukrepe:
  • pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
  • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
  • pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
  • zagotavljanje tehnične podpore,
  • pomoč društvom s področja kmetijstva.

        Rok za prijave: 24.03.2021

  1. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2021, za naslednje ukrepe:
  • pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
  • pospeševanje zaposlovanja,
  • spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

       Rok za prijave: 24.03.2021

  KATERI ODPADKI SO MEŠANA ODPADNA EMBALAŽA?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Več

  Analiza LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2020

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2020.

  Analiza

  Ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov – Občina Komenda

  KATERI ODPADKI SO MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI?

  V letu 2020 ste uporabniki v črno posodo s črnim pokrovom za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v povprečju odložili 36 % odpadkov, ki dejansko sodijo v skupino mešanih komunalnih odpadkov. V črni posodi s črnim pokrovom še vedno konča preveč mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih odpadkov ter papirja in kartona.

  Pravilno ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je pomembno, ker s tem zmanjšujemo delež tistih odpadkov, ki končajo na odlagališčih odpadkov ali pa v objektih za energetsko predelavo in povečujemo delež tistih odpadkov, ki jih lahko recikliramo in iz njih naredimo nove izdelke.

  Ker morajo biti vsi ločeno zbrani mešani komunalni odpadki pred odlaganjem ali energetsko izrabo predhodno mehansko in biološko obdelani, se z nepravilnim ločevanjem tudi po nepotrebnem zvišujejo stroški za obdelavo odpadkov v sklopu mesečne položnice za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.

  Nov projekt Inštituta Antona Trstenjaka in Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda – Z ROKO V ROKI

  Nov projekt Inštituta Antona Trstenjaka in Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda pridobljen preko Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas in sofinanciran s strani Evropske unije  in Republike Slovenije.

  • ­Prenos kulturne dediščine
  • Učenje napredne rabe informacijsko komunikacijske tehnologije
  • Zeleni vrt, zelena skupnost
  • Lokalna info točka

  Celotno obvestilo

  Kako do knjig v času koronavirusa ?

  Naročanje, izposoja in vračanje knjižničnega gradiva, spletna plačila, dostop do e-knjig in e-virov…

  Uporabnike in člane knjižnice obveščamo, da Krajevna knjižnica Komenda do nadaljnjega ostaja pri sedanjem načinu delovanja, torej pri brezstičnem načinu izposoje.

  Izposoja, vračanje ter rezervacije gradiva so mogoči v Krajevni knjižnici Komenda, ki posluje po običajnem urniku.

  Uporabnike vljudno prosimo, da želeno gradivo predhodno naročijo preko aplikacije Moja knjižnica ali (znotraj obratovalnega časa) na telefonski številki:

  • Krajevna knjižnica Komenda: 01 834 32 98.

  Zamudnine za izposojeno gradivo trenutno ne obračunavamo. Člane knjižnice kljub temu prosimo, da se po svojih močeh držijo predvidenih rokov izposoje in tako omogočijo, da knjižnično gradivo pride do kar največjega kroga bralcev.

  Uporabnike in člane knjižnice vabimo, da spremljajo spletno stran Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik www.kam.sik.si, kjer sproti objavljamo vse novosti v zvezi z izposojo, odprtostjo enot in načinom poslovanja.

  Maja Š. Rajh

  PANORAMA APP PETIH OBČIN

  Občine Medvode, Vodice, Komenda, Trzin in Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za projekt »Panorama App petih občin« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-102/2020/5 z dne 11.12.2020 odobrena nepovratna sredstva v višini 38.619,40 EUR.

  Celotno obvestilo