• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE ZA ODRASLE V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 6. novembra 2020 do 6. decembra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda«.

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 6. novembra 2020 do 6. decembra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda«.

  Poziv

  OBVESTILO O NAČRTOVANEM IZKLOPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

  Elektro Ljubljana – Nadzorništvo Kamnik obvešča, da bo v nedeljo, 08.11.2020 od 12.00 do 12.30 ure zaradi del na območju naše občine motena oskrba z dobavo električne energije za odjemalce iz TP: KRIŽ in KRIŽ GMAJNA.

  Podrobnosti s hišnimi številkami objektov z moteno oskrbo si lahko ogledate TUKAJ.

  Obvestilo o planiranem odklopu 8.11.2020

  Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

  Na osnovi sporočila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4.11.2020, št. 6030-1/2020/88, objavljamo OBVESTILO in prijavnico o zagotavljanju toplega obroka za učence in dijake v času, ko je organizirano izobraževanje na daljavo.

  OBVESTILO

  Zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

  PRIJAVA

  Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 02.12.2020

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 10/2020

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 10/2020