• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI

  Na povezavi objavljamo naslednje JAVNE POZIVE k posredovanju morebitnih predlogov in pripomb k besilom odlokov:

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI ALI NEPRAVILNO PARKIRANIMI VOZILI V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Komenda – prva obravnava

  Med javno razpravo, ki traja od vključno 10. 01. 2019 do vključno 10. 02. 2019, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Komenda«.

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda – prva obravnava

  Med javno razpravo, ki traja od vključno 11. 01. 2019 do vključno 11. 02. 2019, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda«.

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOLOČANJU CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb v Občini Komenda – prva obravnava

  Med javno razpravo, ki traja od vključno 11. 01. 2019 do vključno 11. 02. 2019, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom » Pripombe na predlog Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb v občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom » Pripombe na predlog Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb v občini Komenda«.

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Komenda – prva obravnava

  Med javno razpravo, ki traja od vključno 08. 01. 2019 do vključno 06. 02. 2019, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o taksah za spremembe namenske rabe«.

  Poziv

  Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ v letu 2019

  Zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019, Občina Komenda poziva vse lastnike nepremičnin, da najkasneje do 1.2.2019 sporočijo vse spremembe, povezane z odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ter da lahko do 31.1.2019 podajo vlogo za morebitne spremembe.

  Več

  HIŠNA IMENA

  V A B L J E N I

  na predstavitev projekta HIŠNA IMENA v naselju Križ dne 16.01.2019 ob 18: uri v prostorih Gasilskega doma na Križu.