• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Aplenca – Glasilo občine Komenda 06/2020

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 06/2020

  STARA HIŠNA IMENA 2 – PREDSTAVITEV

  Več informacij

  Uradne objave 07/2020

  Uradne objave 07/2020

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 1/2016) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2021 objavljamo Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2021

  V času javne razprave, od 19. junija 2020 do 31. julija 2020, se pripombe in predlogi k predlogu proračunov pošljejo županu Občine Komenda:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2021«
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2021
  2. Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021

  SVEČANOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI S PODELITVIJO OBČINSKIH IN ŠPORTNIH PRIZNANJ

  DRŽAVNO PRVENSTVO V CESTNI DIRKI 2020

  Več informacij

  2. POKAL TADEJA POGAČARJA