• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • VZPOSTAVILI SMO ZAČASNI ZBIRNI CENTER

  Spoštovani

  Obveščamo vas, da smo vzpostavili začasni zbirni center in da je od srede, 15.5.2019 ponovno mogoča oddaja odpadkov. Ker na lokaciji poteka sanacija požarišča vas prosimo, da v naslednjih nekaj dneh oddate odpadke le, če je to nujno potrebno.

  Hvala za razumevanje,

  LOKACIJA ZAČASNEGA ZBIRNEGA CENTRA IN SMER PREMIKANJA

  VEČ

  JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK V LETU 2019

  Občina Komenda objavlja Javni poziv za sofinanciranje počitniškega varstva otrok v letu 2019

  POZIV

  VLOGA

  Rok za oddajo: PETEK, 24.05.2019 do 10.00 ure v tajništvu Občine Komenda

  ZAČASNA ODDAJA ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU SUHADOLE

  Spoštovani!

  Ker je v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS) v teku sanacija požarišča, oddaja odpadkov v Zbirni center Suhadole, trenutno še ni mogoča. Zaradi nemotenega izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, bomo predvidoma do srede15.5.2019, vzpostavili začasni Zbirni center Suhadole in občane preko spletne strani obvestili o režimu oddaje. Prav tako bodo delavci v zbirnem centru usmerjali občane, tako da bo postopek oddaje potekal nemoteno. Prosimo, da to novico objavite tudi na vaši spletni strani.

  Hvala za razumevanje.

  Lep pozdrav,

  Gregor Kranjec

  Table s hišnimi imeni

  Table s hišnimi imeni

  Z odkrivanjem kulturne dediščine se bolj zavedamo svoje identitete in vloge v prostoru in času, v katerem živimo. V podeželskih okoljih imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju ljudi med seboj hišna imena. Poleg ljudi zaznamujejo tudi vso ostalo lastnino neke hiše – polja, gozd, živino. Prav za hišna imena je značilno, da razen v redkih primerih ostajajo enaka kljub menjavi priimka ali lastnika pri hiši.

  V okviru projekta Stara hišna imena, v katerem sodelujejo občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Medvode, so bila v komendski občini letos obravnavana naselja Križ, Moste, Suhadole in Žeje. Na podlagi zgodovinskih zapisov v franciscejskih katastrih in župnijskih knjigah ter s pomočjo domačinov, ki so sodelovali na srečanjih, je bilo v navedenih krajih zbranih 207 starih hišnih imen. Pri zbiranju imen in predvsem zanimivosti, povezanih z njimi, sodelujejo tudi učenci OŠ Komenda Moste, ki bodo na ta način obogatili znanje o svojih domačih krajih.

  Z namenom ohranitve in oživitve rabe hišnih imen so bili lastniki hiš s hišnimi imeni povabljeni k podaji soglasja za označitev domačije. Lastniki, ki so soglasje podali, so table s hišnimi imeni že prejeli. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki. Lastniki domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, še vedno lahko prejmejo brezplačno tablo s hišnim imenom. Za več informacij se lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.

  Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je financiran s strani Občine Komenda, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   

  NAZNANILO

  Objavljamo NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Javna razgrnitev bo od vključno 07. 06. 2019 do vključno 21. 06. 2019 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva bo v času javne razgrnitve možen:

  • ob ponedeljkih od 8.00 – 15.00,
  • ob torkih od 8.00 – 14.00,
  • ob sredah od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 17.00,
  • ob četrtkih od 12.00 – 14.00,
  • ob petkih od 8.00 – 12.00.

  NAZNANILO

  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE

  OBMOČJE

  IZVORNO OBMOČJE

  GEODETSKI NAČRT

  TEHNIČNI POGOJI

  USMERITVE

  ETAPNOST

  OBVESTILO O NAČRTOVANEM IZKLOPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

  Elektro Ljubljana – Nadzorništvo Kamnik obvešča, da bo v petek, 10.05.2019 zaradi vzdrževalnih del na območju naše občine motena oskrba z dobavo električne energije za odjemalce iz naslednjih TP: Breg

  Podrobnosti s hišnimi številkami objektov z moteno oskrbo si lahko ogledate TUKAJ.

  Obvestilo o planiranem odklopu 10.05.2019

  VABILO