• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • MOTENA OSKRBA Z VODO NA KRIŽU

  Odmera NUSZ za leto 2021 – POZIV ZA SPREMEMBE

  Posredujemo OBVESTILO o možnostih za posredovanje podatkov o spremembah zavezancev za plačilo NUSZ oziroma za možnost podaje vloge za oprostitev.

  OBVESTILO

  Rok: 15.02.2021

  JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE ZA ODRASLE V OBČINI KOMENDA

  Obveščamo vas, da je smo v rubriki AKTUALNI OBČINSKI RAZPISI objavili Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda.

  Koncesijo se podeli v predvidenem obsegu 1,45 tima, v celoti ali v več deležih. Ponudnik lahko odda ponudbo za podelitev polnega obsega koncesije, to je 1,45 tima, lahko pa odda prijavo tudi za manjši obseg programa. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki bodo oddali prijave za podelitev polnega obsega koncesije, to je 1,45 tima.

  Koncesija za izvajanje dejavnosti splošne oz. družinske medicine za odrasle se bo izvajala predvidoma od 1. 5. 2021 dalje. Sedež ambulante je na naslovu Glavarjeva cesta 61 a, 1218 Komenda.

  Koncedent podeljuje koncesijo za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja dejavnosti, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let, skladno z veljavno zakonodajo.

  Javni razpis in obrazci razpisne dokumentacije so priloženi k tej objavi.

  Rok za oddajo ponudb je petek, 22. 01. 2021, do 10.00 ure.

  Ponudniki lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »NE ODPIRAJ – KONCESIJA ZDRAVNIK«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov ponudnika. Ponudbe se lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v času uradnih ur do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka za oddajo, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

  Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo najkasneje štiri (4) dni pred potekom roka za oddajo ponudb, to je najkasneje do 18. 1. 2021, do 10.00 ure.

  Kontaktna oseba za dodatna pojasnila je mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave, na e-naslovu: majda.ravnikar@komenda.si

  Koncedent ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

  Razpis

  Obrazci za prijavo

  Dodatni termini brezplačnega množičnega testiranja na SARS-CoV-2

  V torek, 5. januarja 2021, je Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik začel z brezplačnim množičnim testiranjem s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 za naše občanke in občane ter za občanke in občane Občine Komenda. Hitro testiranje se izvaja v Domu kulture Kamnik, logistično in tehnično podporo Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik nudi Občinski štab Civilne zaščite, prostore in tehnično ter logistično podporo za hitro testiranje pa je zagotovil tudi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

  Na odvzem brisa se ni potrebno predhodno naročati, s seboj pa imejte osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. O rezultatu testiranja boste obveščeni v dveh urah na številko SMS, ki jo boste navedli ob odvzemu brisa.

  Negativen rezultat testa pomeni, da trenutno virus v brisu ni zaznaven in naj vam ne da občutka lažne varnosti, saj ste že čez nekaj ur lahko pozitivni. V primeru pozitivnega rezultata pa se takoj izolirajte in o tem obvestite izbranega zdravnika.

  Dodatni termini:

  • ponedeljek, 11. januar 2021, od 9. do 14. ure,
  • sreda, 13. januar 2021, od 11. do 16. ure,
  • petek, 15. januar 2021, od 10. do 15. ure.

  Pri čakanju na odvzem brisa upoštevajte prometni režim. Glede na oglede stanja na terenu Občinski štab Civilne zaščite priporoča, da se pri hitrem testiranju, posamezniki pripeljejo z vozilom na točko po sistemu DRIVE IN (pripelji in odpelji). Redarska služba Občine Kamnik namreč skrbi za varnost in red do točke testiranja ne glede na način prihoda, in sicer po sistemu izmenjave en obiskovalcev v peš coni in eno vozilo. Poudariti velja, da je čakanje v vozilih tudi bistveno varneje za občanke in občane, hkrati pa glede na vremenske razmere tudi prijaznejše. Iz teh razlogov zato Občinski štab Civilne zaščite naproša, da se tisti, ki to lahko, na lokacijo pripeljete z vozilom in v njem počakate na navodila redarske službe Občine Kamnik, ki vas bo sprejela in usmerila. Ves čas vzdržujte varnostno razdaljo vsaj 2 metra in obvezno nosite zaščitno masko.

  V kolikor bodo potrebe po testiranjih večje, boste o dodatnih terminih obveščeni naknadno.

  Testiranje je namenjeno odkrivanju asimptomatskih zdravih prenašalcev virusa in ne testiranju ljudi, ki imajo prisotne lahko tudi blage simptome okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov pokličite Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik na koronamobi 051 642 922.

  Besedilo: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

  Priporočilo ob obisku hitrega testiranja na SARS-CoV-2 v Domu kulture Kamnik

  Več informacij

  V ZD Kamnik zbirajo prijave na cepljenje proti virusu COVID-19

  Več informacij

  Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik pričenja z brezplačnim množičnim testiranjem

   

  Več informacij