• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU Kamnik – Iverje

  💧‼️OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU Kamnik – Iverje‼️💧

  Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje obveščamo, da bo lahko prihajalo do motene dobave pitne vode zaradi nenadnega zmanjšanja vodnostaja drenažnega zajetja Iverje.

  Ekipe so na terenu ter odpravljajo težave.

  Uporabnike naprošamo za racionalno porabo pitne vode.

  Vsem uporabnikom na tem območju se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

  JAVNO NAZNANILO

  Objavljamo NAZNANILO o javni razgrnitvi DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 GMAJNICA (spremembe št. 4)   

  Javna razgrnitev traja od 01.10.2020 do vključno 30.10.2020.

  Javna obravnava bo v sredo, 07.10.2020 ob 16.00 uri v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104, Komenda.

  Več:

  Celotno gradivo je objavljeno in dostopno tukaj

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  23.09.2020

  Uvodna stran

  Besedilo odloka

  Spisek grafičnih prilog

  Grafika

  Priloge prostorskega akta

  Izvleček iz OPN

  Prikaz stanja prostora

  Seznam strokovnih podlag

  Strokovne podlage

  Seznam smernic in mnenj

  Smernice

  Mnenja

  Povzetek za javnost

  Obrazložitev in utemeljitev

  Veljavni odlok

  23.09.2020

  Javno naznanilo

  Več informacij

  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV

  Posredujemo obvestilo o razdelitvi sredstev na podlagi Ponovnega Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v Občini Komenda za leto 2020

  OBVESTILO

   

  ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

  Objavljamo

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljiščih parcelnih številk 897/13, 897/14, 897/15, 898/2 in 898/3 vse k.o. 1902 – Klanec.

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljišču parcelne številke 1391/27 k. o. 1905 – Moste

  Uradne objave 10/2020

  Uradne objave 10/2020

  JESENSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV