• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Javni poziv LAS Za mesto in vas za izbor projektov 2019

  LAS Za mesto in vas z dnem 23. 7. 2019 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019.

  Celotni poziv

  Prvi rok za oddajo vlog: 11.10.2019

  Naslednja roka: 31.01.2020 in 31.03.2020

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda sta v času od 12.08.2019 do 18.08.2019 zabeležena naslednja dogodka:

  15.08.2019 – KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU V KOMENDI

  15.08.2019 – GLASNA GLASBA V SUHADOLAH

  Več informacij

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAJ ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komenda

  Poročilo – Objavljeno: __.__.2019

  Poziv – Objavljeno: 16.08.2019

  PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

  Kako pravilno ravnati z odpadno električno in/ali elektronsko opremo !

  OBVESTILO ZLATIM MATURANTOM

  Občina Komenda obvešča, da so na podlagi Pravilnika o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/04) do denarne nagrade upravičeni dijaki , ki so na maturi dosegli takšno število točk, ki jih uvršča v naziv “zlati maturant” in imajo stalno prebivališče v občini Komenda.

  Več informacij

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

  Skladno z določili  78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavljamo Namero o sklenitvi neposredne pogodne za prodajo službenega vozila.

  Namera

  Rok za oddajo ponudbe je 26. 8. 2019.

  OSMRTNICA

  V 72 .letu starosti je umrl Viktor Stele, po domače Studenčkov Viktor iz Podboršta pri Komendi.

  Pogreb pokojnika bo v sredo, dne 31.7.2019, ob 17.uri na pokopališču v Komendi.

  Žara bo na dan pogreba od 9.ure dalje zaradi sanacije platoja pri Mrliških vežicah in gradnje kolumbarija v nadomestni vežici zraven cerkve.