• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • VABILO NA ŽALNO SLOVESNOST

  20. OBLETNICA DELOVANJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda sta v času od 14.10.2019 do 20.10.2019 zabeležena naslednja dogodka:

  • 18.10.2019GLASNA GLASBA V KOMENDI 
  • 20.10.2019NAJDEN DENAR NA BANKOMATU V KOMENDI

  Več informacij

  Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 05.11.2019

  Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 31.10.2019

  JAVNI RAZPIS PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN007119/2019-UO1 objavljeno javno naročilo za »PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA«.

  Rok za oddajo ponudb:  4. 11. 2019  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  Razpis

  40. OBLETNICA PREDŠOLSKE VZGOJE