• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Objavljamo JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 11 PODBORŠT.

  Javna razgrnitev bo od vključno 01. 03. 2019 do vključno 15.03.2019.
  Javna obravnava bo 05.03.2019 ob 15.00 uri v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104, 1218 Komenda.

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM RAZPISU

  Občina Komenda  obvešča, da je od danes, 07.02.2019 dalje na naši spletni strani Aktualni občinski razpisi objavljen Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2019. 

  Rok za prijavo: 11.03.2019

  JAVNI POZIV

  Na povezavi objavljamo naslednje JAVNE POZIVE k posredovanju morebitnih predlogov in pripomb k besedilom odlokov:

  Javna razprava: od 29. januarja 2019 do 28.februarja 2019

  JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2019

  V rubriki AKTUALNI OBČINSKI RAZPISI objavljamo Javni  razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2019.

  Rok za prijavo: 27.03.2019

  Analiza LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2018

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2018.

  Analiza

  OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE NA POTOKU

  Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje kanalizacije in ureditve ostale komunalne infrastrukture v naselju Potok pri Komendi delna oziroma popolna zapora lokalne ceste JP 662031-Potok pri Komendi v času od 21.1.2019 do končanja gradbenih del oziroma najdlje do 21.3.2019.

  Prosimo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del in se že vnaprej zahvaljujemo za strpnost.

  Več

  NOVOSTI NA PODROČJU PRAVIC OSEB Z DUŠEVNO IN TELESNO MOTNJO

  S 1. 1. 2019 je prišel v veljavo Zakon o socialnem vključevanju invalidov, z njegovo uveljavitvijo pa  preneha veljati Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Invalidi, ki imajo priznane pravice po starem zakonu, jih v celoti ohranijo.

  Več o novostih