• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Uradne objave 09/2022

  Uradne objave 09/2022

  JAVNI NATEČAJ ZA URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

  Na povezavi objavljamo Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec za komunalne dejavnosti

  Rok za prijavo: 27.09.2022

  Aktualni občinski razpisi

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v poročilu PP Kamnik za čas od 12.09.2022 do 18.09.2022 ni zabeleženih dogodkov.

  Več informacij

  LOKALNE VOLITVE 2022

  VSE O LOKALNIH VOLITVAH

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ

  Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča.

  Rok za prijavo: ponedeljek, 03. oktober 2022

  Podrobnosti:

  OBVESTILO ZLATIM MATURANTOM

  Občina Komenda obvešča, da so na podlagi Pravilnika o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/04) do denarne nagrade upravičeni dijaki , ki so na maturi dosegli takšno število točk, ki jih uvršča v naziv “zlati maturant” in imajo stalno prebivališče v občini Komenda.

  Več informacij

  Vloga

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)