• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Aplenca – Glasilo občine Komenda 11/2020

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 11/2020

  GRADIVO za 14. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 10. decembra 2020, ob 17. uri

  Gradivo za naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Komenda je objavljeno tukaj

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v času od 16.11.2020 do 22.11.2020 ni zabeleženih dogodkov.

  Več informacij

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

  Objavljamo Stališča do pripomb in predlogov postopku dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica  (spremembe št. 4).

  Stališča do pripomb in predlogov

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE ZA ODRASLE V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 6. novembra 2020 do 6. decembra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda«.

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 6. novembra 2020 do 6. decembra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda«.

  Poziv

  Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 02.12.2020