• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Javni poziv LAS Za mesto in vas za izbor projektov 2019

  LAS Za mesto in vas z dnem 23. 7. 2019 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019.

  Celotni poziv

  Prvi rok za oddajo vlog: 11.10.2019

  Naslednja roka: 31.01.2020 in 31.03.2020

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda sta v času od 12.08.2019 do 18.08.2019 zabeležena naslednja dogodka:

  15.08.2019 – KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU V KOMENDI

  15.08.2019 – GLASNA GLASBA V SUHADOLAH

  Več informacij

  PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

  Kako pravilno ravnati z odpadno električno in/ali elektronsko opremo !

  OBVESTILO ZLATIM MATURANTOM

  Občina Komenda obvešča, da so na podlagi Pravilnika o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/04) do denarne nagrade upravičeni dijaki , ki so na maturi dosegli takšno število točk, ki jih uvršča v naziv “zlati maturant” in imajo stalno prebivališče v občini Komenda.

  Več informacij

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

  Skladno z določili  78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavljamo Namero o sklenitvi neposredne pogodne za prodajo službenega vozila.

  Namera

  Rok za oddajo ponudbe je 26. 8. 2019.

  Brezplačno usposabljanje: NOTRANJA MOČ PODJETNIKA – sodobnega voditelja

   

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije VABI na brezplačno usposabljanje od 21.08.2019 do 23.08.2019.

  Vse o dogodku

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  29.07.2019

  Obrazložitev pobude

  Namenska raba prostora

  Obstoječa ureditev

  Obstoječi kataster

  Obstoječa infrastruktura

  Predlog območja ureditve

  Predlog ureditve

  Predlog stanovanjskih enot in parkirnih mest

  Predlog GJI

  12.07.2019

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev