• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Proslava ob dnevu državnosti

  VABIMO VAS

  Začasno skladiščenje baliranih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole

  V izogib napačnim interpretacijam je družba Publikus na svoji spletni strani objavila pojasnilo v zvezi z baliranimi odpadki, ki jih začasno skladiščijo na robu Centra za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS).

  Pojasnilo

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN004073/2018-W01 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti za obnovo lokalne ceste LC 162041 (Križ – Komenda) v naselju Gmajnica.

  Razpisna dokumentacija

  Rok za oddajo ponudb:  do 29.06.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS

  Občina Komenda OBJAVLJA  prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II v Režijskem obratu za določen čas z možnostjo podaljšanja

  Objava

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v času od 11.06.2018 do 18.06.2018 ni zabeleženih dogodkov:

  Več informacij

  GRADNJA TELOVADNICE PRI ŠOLI V MOSTAH

  Po odkupu zemljišč severno od moščanske šole so nastali pogoji za prva resnejša razmišljanja o gradnji telovadnice – športne dvorane v Mostah.  Nalogo za prostorsko umestitev in idejno zasnovo smo zaupali projektantskemu biroju Atrakcija, d. o. o., z arhitektko Mojco Hribar iz Kamnika, ki ima s projektiranjem podobnih objektov že precej izkušenj.  Lani je izbrani biro najprej izdelal presojo prostorske umestitve v treh variantah, na skupnih sestankih z vodstvom šole pa smo izbrali po naši oceni najustreznejšo varianto, ki je bila ta mesec predstavljena pristojnim odborom in Občinskemu svetu Občine Komenda. Posnetek seje sveta, kjer je rešitve predstavila ga. Hribar, si lahko ogledate na lokalni TV, v prilogi in na občini pa je na vpogled celotno do sedaj pripravljeno gradivo.

  Ker bi radi še v letošnjem letu pridobili gradbeno dovoljenje in z njim, če se bo pokazala priložnost, kandidirali na razpisih za nepovratna sredstva, vas vabimo, da nam do konca julija posredujete morebitne pripombe in predloge, ki jih bomo poskušali upoštevati v nadaljevanju postopka. Pisne predloge in pripombe lahko pošljete na elektronski naslov obcina@komenda.si, po pošti na naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, lahko pa jih med uradnimi urami osebno prinesete na našo občino.

  Gradivo

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETI 2019 IN 2020

  Na povezavi objavljamo predloga proračuna za leti 2019 in 2020.

  V času javne razprave, od 15.06.2018 do 16.07.2018 se lahko podajajo pripombe in predlogi k predlogu proračuna.