• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v času od 21.9.2020 do 27.9.2020 zabeležen naslednji dogodek:

  24.09.2020 – PROMETNA NESREČA V SUHADOLAH

  Več informacij

  OBVESTILO: PREKLIC UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODE

  Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Iverje, da prekuhavanje vode pred uživanjem ni več potrebno.

  Rezultati laboratorijskih analiz, izvedenih s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano, so dokazali skladnost pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi.

  Zaradi zvišanja vodostaja na zajetju Iverje preklicujemo tudi ukrep varčevanja z vodo.

  Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

  Lepo pozdravljeni,

  PODPIS POGODBE ZA NOV ZBIRNI CENTER

  Foto: Š. Šimenc

  JAVNO NAZNANILO

  Objavljamo NAZNANILO o javni razgrnitvi DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 13 GMAJNICA (spremembe št. 4)   

  Javna razgrnitev traja od 01.10.2020 do vključno 30.10.2020.

  Javna obravnava bo v sredo, 07.10.2020 ob 16.00 uri v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104, Komenda.

  Več:

  Celotno gradivo je objavljeno in dostopno tukaj

  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV

  Posredujemo obvestilo o razdelitvi sredstev na podlagi Ponovnega Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v Občini Komenda za leto 2020

  OBVESTILO

   

  ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

  Objavljamo

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljiščih parcelnih številk 897/13, 897/14, 897/15, 898/2 in 898/3 vse k.o. 1902 – Klanec.

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljišču parcelne številke 1391/27 k. o. 1905 – Moste

  Uradne objave 10/2020

  Uradne objave 10/2020