• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 3. Izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 4. marca 2021, ob 17. uri

  Gradivo za naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Komenda je objavljeno tukaj

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PREDLOGA SPREMEMBE STATUTA OBČINE KOMENDA – hitri postopek

  Na podlagi 62. člena in v povezavi s 4. odstavkom 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 1/21) objavljamo predlog  spremembe Statuta občine Komenda – hitri postopek.

  V času javne razprave od vključno 24. 02. 2021 do vključno 03. 03. 2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe  k predlogu sprememb Statuta Občine Komenda« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe  k predlogu sprememb Statuta Občine Komenda«).

  Poziv

  IZJAVA ŽUPANA V VEZI Z AKTUALNIMI DOGAJANJI

  V povezavi z zadnjimi dogodki in objavami v nekaterih medijih, kot župan podajam tudi svojo izjavo na podlagi dejstev in kronologije.

  IZJAVA

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda so v času od 15.02.2021 do 21.02.2021 zabeleženi naslednji dogodki:

  15.02.2021 – Zaseg prepovedane snovi v Mostah

  18.02.2021 – Poskus vloma v stanovanjsko hišo na Križu

  20.02.2021 – Nedostojno vedenje v Mostah

  Več informacij

  OBVESTILO O OBJAVLJENIH JAVNIH RAZPISIH

  Občina Komenda  obvešča, da so od dne 22. 2. 2021 na spletni strani www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi:

  1. Javni razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2021

        Rok za prijave: 31.03.2021

  1. Javni razpis za podelitev športnih priznanj v občini Komenda za leto 2020

        Rok za prijave: 31.03.2021

  1. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za leto 2021, za naslednje ukrepe:
  • pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
  • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
  • pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
  • zagotavljanje tehnične podpore,
  • pomoč društvom s področja kmetijstva.

        Rok za prijave: 24.03.2021

  1. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2021, za naslednje ukrepe:
  • pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
  • pospeševanje zaposlovanja,
  • spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

       Rok za prijave: 24.03.2021

  Uradne objave 01/2021

  Uradne objave 01/2021

  Brezplačno množično testiranje na SARS-CoV-2 se tudi v tem tednu nadaljuje

  V ponedeljek, 22. februarja 2021, bomo izvajali izključno testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, zato testiranje za občane in občanke občin Kamnik in Komenda ne bo mogoče, kar pomeni, da jih bo redarska služba zavrnila skladno z navodili Ministrstva za zdravje.

  Termini za občanke in občane:

  • sreda, 24. februar 2021, od 10. ure do 11.30 in od 12. ure do 14. ure, 
  • petek, 26. februar 2021, od 10. ure do 11.30 in od 12. ure  do 14. ure.

  Več informacij