• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA

  Obveščamo vas, da je zaživel nov povezovalni turistični portal šestih občin LAS za mesto in vas.

  POVEZAVA

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda so v času od 04.11.2019 do 10.11.2019 zabeleženi naslednji dogodki:

  • 07.11.2019ZASEG MLINČKA Z NN SNOVJO NA KRIŽU
  • 08.11.2019PROMETNA NESREČA V SUHADOLAH
  • 09.11.2019 – VLOM V BRUNARICO NA KRIŽU 

  Več informacij

  DOSTOJEN IN UREJEN KRAJ POČITKA ZA RAJNE

  VEČ

  SPREMEMBA VOZNEGA REDA Cerklje – Komenda – Ljubljana od 11.11.2019

  Prevoznik Arriva obvešča, da bodo od 11.11.2019 veljala sprememba avtobusnega voznega reda na liniji Cerklje – Komenda – Vodice – AC Ljubljana.

  Podrobnosti

  Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 26.11.2019

  Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 19.11.2019

  OBVESTILO LASTNIKOM ZEMLJIŠČ V KOMASACIJSKIH OBMOČJIH DRNOVO IN NASOVČE – KAPLJA VAS

  Spoštovani,

  V prejšnjih mesecih ste bili lastniki zemljišč na komasacijskih območjih Drnovo in Nasovče – Kaplja vas (najprej na Upravni enoti v Kamniku, kasneje pa še na terenu) seznanjeni z lokacijami zemljišč, ki so vam bila dodeljena v postopku komasacije. Istočasno so bile odmerjene tudi nove poljske poti, zato vas obveščamo, da se bodo v jesenskem in zimskem času oziroma do pričetka spomladanski del na poljih izvajala še agromelioracijska dela, kot je to predvideno v projektih agromelioracij. Na Drnovem gre predvsem za odstranitev starih in izvedbo novih poljskih poti, v k. o. Nasovče – Kaplja vas pa še za odstranitev posameznih kamnitih osamelcev in rekultivacijo nekaterih robnih zaraščenih površin.

  V tem času bodo morda občasno moteni dostopi do novih parcel oziroma se bo do njih lahko dostopalo po obvozih (starih in kasneje tudi novih poteh), ki pa posebej ne bodo označeni. Ker v tem času večjih del na polju ni, upamo, da vas izvajalec agromelioracije (to je Geodetska družba, d. o. o., Ljubljana, s svojimi podizvajalci)  ne bo preveč oviral.

  Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti, povezanih z izvedbo agromelioracijskih del in vas prosimo za razumevanje.

  Marjan Potočnik, Občina Komenda