• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti v Občini Komenda

  Obveščamo vas, da je bil dne 28.01.2022 Uradnem listu Republike Slovenije, Razglasni del, št. 11/2022 objavljen Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Komenda.

  Rok za oddajo ponudb:  do 28. 2. 2022 do 12. ure.

  Razpis in Razpisna dokumentacija

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 01/2022

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 01/2022

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v poročilu PP Kamnik so za čas od 17.01.2022 do 23.01.2022 zabeleženI naslednji dogodkI:

  18.01.2022 – Prometna nesreča s pobegom v Mostah

  20.01.2022 – Prometna nesreča na Glavarjevi cesti v Komendi

  22.01.2022 – Intervencija v Komendi

  Opozorilo na drzne tatvine v naših domovih

  Več informacij

  POZIV UPORABNIKOM VODE K VARČNI IN RACIONALNI RABI PITNE VODE

  Komunalno podjetje Kamnik obvešča:

  Uporabnike pitne vode naprošamo k upoštevanju varčne in racionalne rabe pitne vode, saj je izdatnost vodnih virov zelo majhna.

  Uporabnike pozivamo, da v času trajanja ukrepa varčevanja s pitno vodo upoštevajo naslednja priporočila:

  • Uporabljajo pitno vodo le za najnujnejše namene,
  • Povečajo nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečijo nekontrolirane izlive,
  • Skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti,
  • Obveščajo upravljalca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,
  • Upoštevajo ukrepe in navodila upravljalca do njihovega preklica.

  Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in vas naprošamo, da poziv dosledno upoštevate.

  Poziv uporabnikom

  ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

  Spoštovane občanke in občani,

  V decembrski Aplenci ste bili s strani koncesionarja za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov obveščeni o spremenjeni pogostosti odvoza ločeno zbranih mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom).

  V dogovoru s koncesionarjem smo se dogovorili, da do nadaljnega ostaja pogostost praznjenja posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom) nespremenjena.

  O spremembi boste obveščeni.

  Občina Komenda

  OBVESTILO O PREDHODNEM NAROČANJU STRANK V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOMENDA

  V skladu z usmeritvami Vlade RS, NIJZ, sprejetimi odloki ter usmeritvami Ministrstva za javno upravo. zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19, v Občinski upravi Občine Komenda do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.

  • Za obisk Občinske uprave Občine Komenda, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti (po telefonu, elektronski pošti ali klasični pošti),
  • Vloge stranke lahko vložijo neposredno v uradnih prostorih občinske uprave le, če je s področnimi zakoni določeno, da se konkretne vloge lahko vložijo samo pri organu. Vložitev vloge na Občini Komenda morate predhodno najaviti in se o času vložitve dogovoriti z organom.
  • Nenaročene stranke se sprejme zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditve ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
  • V prostorih Občinske uprave ne izvajamo pregledovanja dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
  • Plačilni promet (plačilo upravnih taks, … ) se prioritetno izvaja z uporabo elektronskih plačil (plačilne kartice, ….).
  • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje, razkuževanje rok in preverjanje PCT pogoja.
  • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

  Ker na Občini Komenda beležimo veliko število klicev, stranke vljudno prosimo za strpnost in razumevanje.

  Celotno obvestilo s kontaktnimi podatki

  OSTANIMO ZDRAVI

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)