• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda sta v času od 09.07.2018 do 15.07.2018 zabeležena naslednja dogodka:

  12.07.2018 – PROMETNA NESREČA NA KLANCU

  13.07.2018 – ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

  Več informacij

  GRADIVO za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 18. julija 2018, ob 17. uri

  Gradivo za 2. izredno sejo Občinskega sveta je objavljeno tukaj.

  Začasno skladiščenje baliranih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole

  V izogib napačnim interpretacijam je družba Publikus na svoji spletni strani objavila pojasnilo v zvezi z baliranimi odpadki, ki jih začasno skladiščijo na robu Centra za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS).

  Pojasnilo

  GRADNJA TELOVADNICE PRI ŠOLI V MOSTAH

  Več informacij

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETI 2019 IN 2020

  Na povezavi objavljamo predloga proračuna za leti 2019 in 2020.

  V času javne razprave, od 15.06.2018 do 16.07.2018 se lahko podajajo pripombe in predlogi k predlogu proračuna.

  VLAGANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

  Do 31. 12. 2018 sprejemamo pobude za spremembe namenske rabe zemljišč.

  Več v prilogi

  SPOT OSREDNJE SLOVENSKE REGIJE

  Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi uspeha na Javnem razpisu nudi brezplačno storitev pri spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij ter spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

  Več o tem