• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Projekt: Mreža poti LAS

  Mreža poti LAS

  Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju.

  V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste.

  Partnerji projekta
  Vodilni partner: Občina Domžale
  Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice

  Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  Vrednost   projekta
  Skupna vrednost (eur) Sofinanciran delež (eur) Lastna sredstva (eur)
    150.630,66    EUR 93.411,03  EUR 57.219,63 EUR

   

  Projekt STARA HIŠNA IMENA II.

  https://www.komenda.si/wp-content/uploads/2018/09/Vrata-s-tablo-300x197.jpg

  PROJEKT: STARA HIŠNA IMENA II

  Opis projekta

  Projekt kljubuje trendom opuščanja starih hišnih imen, ki so se oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše in v sebi skrivajo marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost o rodbini ali celo o naselju.

  Cilj projekta je identificirati najmanj 620 hišnih imen ter z njimi označiti najmanj 310 domačij. Poleg tega bo organiziranih najmanj 8 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdane najmanj 3 publikacije.

  Partnerji projekta
  Vodilni partner: Občina Vodice
  Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode

  Podatki o financiranju

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

  HIŠNA IMENA

  V A B L J E N I

  na predstavitev projekta HIŠNA IMENA v naselju Križ dne 16.01.2019 ob 18: uri v prostorih Gasilskega doma na Križu.

  CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LUR

  Izšla je publikacija Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije,  inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.

  Dokument v pdf formatu

  Projekt STARA HIŠNA IMENA

  V okviru LAS Za mesto in vas bomo pristopili k realizaciji projekta STARA HIŠNA IMENA.

  Več začetnih informacij

  RAZPIS ZA PROJEKTE, KI KREPIJO LOKALNI RAZVOJ LAS ZA MESTO IN VAS

  Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018.

  Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, društva, nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, ustanove, podjetja, kmetije in drugi iz območja Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic. Svojo projektno idejo prijavijo na: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), z deležem sofinanciranja projektov do 75 odstotkov upravičenih stroškov, ali na Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) z deležem sofinanciranja do 80 odstotkov upravičenih stroškov.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas

  Višina razpoložljivih sredstev: 607.600,00 €

  Razpis je odprt še do 28. septembra 2018.

  Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS Za mesto in vas.

  VEČ

  Projekt: STARA HIŠNA IMENA

  Naziv projekta: Stara hišna imena

  Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekt krepi splošno zavedanje ljudi o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij ter ustvarja medgeneracijski most z mlajšo generacijo, da bo dediščina lokalnih krajev živela še naprej v pristni obliki.

  Projekt Stara hišna imena obeležuje najmanj 800 hišnih imen v devetindvajsetih naseljih petih občin. Izvedenih bo najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdanih 5 publikacij.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

  Skupna vrednost projekta: 39.450,00 €