• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Javni poziv LAS Za mesto in vas za izbor projektov 2019

  LAS Za mesto in vas z dnem 23. 7. 2019 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019.

  Celotni poziv

  Prvi rok za oddajo vlog: 11.10.2019

  Naslednja roka: 31.01.2020 in 31.03.2020

  Dogodek EkoReka

   

  Poročilo o dogodku

   

  Sveže novice iz LAS Za mesto in vas

  Na spletni strani LAS Za mesto in vas so za vse zainteresirane prejemnike novic vzpostavili novo avtomatsko pošiljanje. E-novice LAS se bodo pošiljale 1x do 2x mesečno vsem, ki so prijavljeni na njihove e-novičke.

  Table s hišnimi imeni

  Table s hišnimi imeni

  Z odkrivanjem kulturne dediščine se bolj zavedamo svoje identitete in vloge v prostoru in času, v katerem živimo. V podeželskih okoljih imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju ljudi med seboj hišna imena. Poleg ljudi zaznamujejo tudi vso ostalo lastnino neke hiše – polja, gozd, živino. Prav za hišna imena je značilno, da razen v redkih primerih ostajajo enaka kljub menjavi priimka ali lastnika pri hiši.

  V okviru projekta Stara hišna imena, v katerem sodelujejo občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Medvode, so bila v komendski občini letos obravnavana naselja Križ, Moste, Suhadole in Žeje. Na podlagi zgodovinskih zapisov v franciscejskih katastrih in župnijskih knjigah ter s pomočjo domačinov, ki so sodelovali na srečanjih, je bilo v navedenih krajih zbranih 207 starih hišnih imen. Pri zbiranju imen in predvsem zanimivosti, povezanih z njimi, sodelujejo tudi učenci OŠ Komenda Moste, ki bodo na ta način obogatili znanje o svojih domačih krajih.

  Z namenom ohranitve in oživitve rabe hišnih imen so bili lastniki hiš s hišnimi imeni povabljeni k podaji soglasja za označitev domačije. Lastniki, ki so soglasje podali, so table s hišnimi imeni že prejeli. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki. Lastniki domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, še vedno lahko prejmejo brezplačno tablo s hišnim imenom. Za več informacij se lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.

  Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je financiran s strani Občine Komenda, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   

  Projekt: Mreža poti LAS

  Mreža poti LAS

  Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju.

  V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste.

  Partnerji projekta
  Vodilni partner: Občina Domžale
  Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice

  Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  Vrednost   projekta
  Skupna vrednost (eur) Sofinanciran delež (eur) Lastna sredstva (eur)
    150.630,66    EUR 93.411,03  EUR 57.219,63 EUR

   

  Projekt STARA HIŠNA IMENA II.

  https://www.komenda.si/wp-content/uploads/2018/09/Vrata-s-tablo-300x197.jpg

  PROJEKT: STARA HIŠNA IMENA II

  Opis projekta

  Projekt kljubuje trendom opuščanja starih hišnih imen, ki so se oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše in v sebi skrivajo marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost o rodbini ali celo o naselju.

  Cilj projekta je identificirati najmanj 620 hišnih imen ter z njimi označiti najmanj 310 domačij. Poleg tega bo organiziranih najmanj 8 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdane najmanj 3 publikacije.

  Partnerji projekta
  Vodilni partner: Občina Vodice
  Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode

  Podatki o financiranju

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

  HIŠNA IMENA

  V A B L J E N I

  na predstavitev projekta HIŠNA IMENA v naselju Križ dne 16.01.2019 ob 18: uri v prostorih Gasilskega doma na Križu.