• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • STARA HIŠNA IMENA – 2 del – SREČANJE ODPADE

  Zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) smo se odločili, da odpovemo srečanje, na katerem naj bi bilo govora o hišnih imenih v naseljih Breg, Klanec, Komenda, Nasovče in Potok in je bilo predvideno za petek, 13. marca ob 19. uri.

  Prosimo za razumevanje !

   

  STARA HIŠNA IMENA – 2 del

  V okviru projekta Stara hišna imena 2 bosta za obravnavna naselja organizirani dve srečanji z domačini. Na srečanjih bo udeležencem predstavljen pomen in izvor hišnih imen, poleg tega pa bodo pregledani in dopolnjeni seznami zbranih imen v obravnavanih naseljih.

  Drugo srečanje, na katerem bo govora o hišnih imenih v naseljih Breg, Klanec, Komenda, Nasovče in Potok, bo v petek, 13. marca ob 19. uri. Srečanje bo v Sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104.

  Vse domačine, ki jih zanima ta del nesnovne kulturne dediščine, prijazno vabimo k obisku.

  Za več informacij o projektu lahko pokličete na 04/581 34 16 ali pišete na klemen.klinar@ragor.si. Projekt Stara hišna imena sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

  STARA HIŠNA IMENA – 2 del

  V letošnjem letu bomo v okviru nadaljevanja projekta Stara hišna imena v občini Komenda obravnavana naselja Breg, Gmajnica, Gora, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt in Potok. V okviru projekta bodo v naštetih krajih stara hišna imena zbrana in obeležena z glinenimi tablicami.

  Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon: 04/581 34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si ).

  Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje hišno ime.

  Več

  VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA

  Obveščamo vas, da je zaživel nov povezovalni turistični portal šestih občin LAS za mesto in vas.

  POVEZAVA

  STARA HIŠNA IMENA – 1 del

  BROŠURA

   

   

  Predstavitev 3. javnega poziva LAS

  Lepo vabljeni na predstavitev projektne dokumentacije in napotkov za izpolnjevanje prijavnice projektov za lokalni razvoj, ki jih boste prijavljali na 3. Javni poziv 2019. Delavnici bosta:   

  • v torek, 3. septembra, ob 17h, v sejni sobi Občine Domžale;
  • v četrtek, 5. septembra, ob 17h, v sejni sobi Občine Medvode.

  Zaključek 1. dela zbiranja hišnih imen

  Projekt zbiranja in obeležitve hišnih imen, ki se je v letu 2019 izvajal v naseljih Križ, Moste, Suhadole in Žeje, je pri koncu. V navedenih vaseh je bilo zbranih 207 starih hišnih imen. Osnovni cilj projekta je bil predvsem ohranitev in ponovna oživitev starih hišnih imen kot dela nesnovne kulturne dediščine, ki v vsakdanjem življenju izginja v pozabo.

  Zbrana hišna imena so objavljena na spletni strani www.hisnaimena.si, kjer obiskovalci poleg hišnih imen lahko najdejo tudi druge zanimive podatke o domačiji (npr. stara hišna številka, zapisi hišnih imen in gospodarji hiš v zgodovini hiše). Poleg tega je bila v okviru projekta izdana knjižica s hišnimi imeni, ki bo brezplačno na razpolago občanom od sredine septembra na Občini Komenda. Najbolj viden rezultat projekta so označitve hiš s hišnimi imeni na glinenih ploščah, ki jih je na podlagi oddanega soglasja lastnikov prejelo 80 hiš. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki, pri čemer se uporablja tudi znak Ə, ki se prebere kot polglasnik.

  Ob končanju se zahvaljujemo vsem sodelujočim domačinom, ki so sodelovali pri zbiranju hišnih imen in s tem poskrbeli, da ta posebnost slovenskega podeželja ne bo pozabljena. Vsem domačinom, ki imajo doma staro hišno ime pa naj bo ta prispevek tudi apel k ohranjanju rabe hišnih imen v vsakdanjem pogovoru na vasi.

  Lastnikom domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, Občina Komenda še vedno zagotavlja brezplačne table. Za pridobitev table s hišnim imenom v naseljih, kjer je bila akcija že izvedena, se lastniki lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si. Projekt bo v svojem drugem delu, ki se bo pričel predvidoma konec leta 2019, raziskal imena še v preostalih naseljih občine Komenda.

  Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je financiran s strani Občine Komenda, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP: Evropa investira v podeželje).

  Klemen Klinar

  Prispevek v Aplenci 06/2019